Vestfold og verdensarven - FRED PÅ OG MED MODER JORD - KARBONBALANSE
 
Siden er under utforming. Informasjon kommer.
 
 
  
Mor Agnes og far Marinius Olsen er gravlagt i Sandefjord. 

Marinius hadde seilt på seilskip og var krigsseiler under Den første verdenskrig. I Agnes og Marinius hjem på småbruket Strand rekvirerte tyskerne et rom. Der rigget de til køyer for 9 tyske og 2 polske soldater. De to polske soldatene lot familien og min mor Anne Margareth lytte på tyskernes radio. De hørte stemmen fra London. 

To av sønnene Fridtjof og Torleif var skyttere på skip under norsk flagg. 

Website Builder drives av  Vistaprint