Vestfold og verdensarven - FRED PÅ OG MED MODER JORD - KARBONBALANSE
Stiflasund og Geirstad
Drapet av Gudrød Halvdansson, med tilnavnet "den gjeve" eller Veidekonge har vært knyttet til hvor skipene og Stiflasund lå, samt Geirstad. Gården Gjekstad ligger nord for Huseby og Kaupang i Tjølling. 
 
I Tjølling bygdebok fra 1974 formidler avdøde arkeolog Charlotte Blindheim sin teori.

En annen innfallsvinkel har lokalhistoriker Steinar Liverød i boka: Når Ra stig av hav og berg opnar seg. Stifla er oldnorsk og betyr, kvele - strupe inn. 
 
Leidin hadde flere trange passasjer gjennom sundene fra Sandefjordsfjorden, Mefjorden og Lahellefjorden. Stiflasund var som det heter sturpet inn. Liverød mener at skipene der kong Gudrød ble drept lå i den kilen som på 1700-tallet hadde fått navn etter Sundegårdene - Sundekilen. 
 
Stiflasund har flere utstikkende geirer (odder/smånes) som tidligere også kan ha vært navngivende. Kartet viser seilingsleden i viktingetid, da vannstanden var tre meter høyere enn i dag. Av geirer (odder/smånes) er en navngitt Kamfjord, en Hafallen og en helt nord på Østerøya ut til Lahellefjorden som fortsetter ut i Vestfjorden. En navnsetting som må være foretatt i Tønsberg. Norges eldste by.

I 1998 henvendte Alf Grelland, eier av en av Sundegårdene seg til Steinar Liverød. Grelland hadde funnet noen gamle greier.  Professor emeritus Arne Espelund ved NTNU i Trondheim ble kontaktet av Liverød. Espelund som er metallurg konkluderte med at funnet var slaggkaker etter blæstring fra ei førhistorisk gårdssmie på Sunde. Trolig fra vikingetid og kanskje på en av gårdene til Gudrød Veidekonge. Ble han drept her kan haugen rett ved Østerøyveien være en minneshaug over Gudrød Veidekonge.

På Vesterøya ligger kongsgården Holtan og mot nordvest Huseby.

Huseby-gårdene var kongelige administrasjonsgårder ledet av en åremann. Gamle sentrale gårder som fikk en ny funksjon og navnet Huseby. I Norge var det 54 Husebygårder. Fra åsene over Huseby er det utsikt over Sandefjordsfjorden, og fri siktelinje til Kamfjord vetan og til Vardås ved Kjerringvik som også kan sees fra Lunde nabogården til Huseby i Tjølling.

Kandidat Søren Anton Sørensen skrev i boken "Det gamle Skirigshall" i år 1900 at stedet var nevnt i engelske kilder.
 
Det har vært lett etter Skiringhall i mange år. Stedet er ikke endelig påvist. 
 
En 80 meter lang gate og mer enn 15 registrerte bygninger/tomter og gravhauger, samt en havn ble i 2012 avdekket av arkeologer ved hjelp av georadar og magnetometer omlag 550 meter sør/vest for Gokstadhaugen. 
 
"Vi tror at Heimdal er et eldre handelssted enn selveste Kaupang. Vi har funnet spor som tyder på at Heimdal ble et Handelssted allerede på 700-tallet", uttalte professor Jan Bill ved Kulturhistorisk museum til Sandefjord Blad 20. april 2013. Vestmarar var fylke på 700-tallet. Kaupangen i Viksfjord ble etablert tidlig på 800-tallet.
 
Riksantikvaren og kulturminnevernet i Vestfold hadde sommeren 2012 utgravninger på Heimdal i Sandefjord. Følg med på:  

Lokalhistoriker Arne Flåtten skriver i Kongeriket Vestmar II. I Olav Geirstadalvs rike. "Jeg tror det vesentlige ... er Geirstadnavnet. Det peker konkret på en bestemt gård, sannsynligvis Gjerstad i Bamble. Haukr Erlendsson var islending og lagmann i bergen fra 1303 til 1322. Da var Vestmarnavnet gått ut av historien for over 300 år siden, og den tids Grenland var bygdene rundt Nordsjø, så det nærliggende for ham var å bruke Vestfoldnavnet. Kanskje brukte man Vestfoldnavnet helt fram til Agder?"
 

Frierfjorden med bruene.

Slik kan det smale sundet mellom Omborgsneset og Steinholmen ha vært benyttet. Tegning: Runar Rugtvedt.Kongemordet, dagen derpå. Tegning: Arne Flaatten.
Website Builder drives av  Vistaprint