Vestfold og verdensarven - FRED - KARBONBALANSE og KLIMA -  FORTELLINGER og HISTORIE
Konferansen:

Forbindelseslinjer

SKIP, HAV OG MENNESKER

15. - 17. september 2017 i Tønsberg

FREDAG 15.9 - SKIPENE
 
Kl. 10.00:        Einar Chr. Erlingsen, styreleder Stiftelsen Oseberg Vikingarv ønsker velkommen.
 
Kl. 10.05:        Underholdning ved Elfi Sverdrup.
 
Kl. 10.15:        Ufuk Kocabaş/Işıl Özsait: “Kopi av skipet Yenkapi 12, Istanbul – Tyrkia”.
 
Kl. 11.00:        Spørsmål, diskusjon
 
Kl. 11.15:        Thomas Finderup: ”Vikingtidens verktøy og verktøyspor på vikingskip”.
 
Kl. 12.00:        Spørsmål, diskusjon
 
Kl. 12.15:        Kaffepause. Enkel servering.
 
Kl. 13.00:        Benno van Tilburg: ”Skipsarkeologi i Nederland – en kogge fra 1400-tallet”.
 
Kl. 13.45:        Spørsmål, diskusjon.
 
Kl. 14.00:        Unni Ottosen: ”Veving av vikingenes seil.”
 
Kl. 14.45:        Spørsmål, diskusjon
 
Kl. 15.00:        Kjersti Jacobsen: ”Nesjarslaget – Norges største og kanskje
                        Viktigste sjøslag i vikingtid”.
 
Kl. 15.45:        Spørsmål, diskusjon.
 
Kl. 16.00:        Eivind Luthen: Oppsummering Dag 1.
 
Kl. 16.30:        Ekskursjon for tilreisende gjester til Vikingodden.
 
 
LØRDAG 16.9 – HAV OG MENNESKER
 
Kl. 10.00:        Bjørn Bandlien: ”Norge og Østen fra vikingtid til middelalder. Reiser, handel og kulturrelasjoner”.
 
Kl. 10.45:        Spørsmål, diskusjon.
 
Kl. 11.00:        Ragnar Orten Lie: ”Skandinaviske rovfuglers rolle i handel og relasjonsbygging”.
 
Kl. 11.45:        Spørsmål, diskusjon.
 
Kl. 12.00:        Kaffepause. Enkel servering.
 
Kl. 12.45:        Karen Balayan: ”Fra Barentshavet til Svartehavet: Seilas på Russlands indre vannveier”.
 
Kl. 13.30:        Spørsmål, diskusjon.
 
Kl. 13.45:        Philip Beale: ”Fønikerne: Fra Middelhavet til Atlanterhavet”.
 
Kl. 14.00:        Spørsmål, diskusjon.
 
Kl. 14.15:        Thomas Finderup: ”Rekonstruksjonen av Osebergskipet”.
 
Kl. 15.00:        Spørsmål, diskusjon.
 
Kl. 15.30:        Eivind Luthen: Oppsummering Dag 2. Konferansen avsluttes.
 
Kl. 18.00:        Middag for innledere og vertskap.
 
 
 
SØNDAG 17.9:
 
11.00: Sigtseeing i Vestfold for innledere og vertskap.
 
 
Arrangør: Stiftelsen Nytt Osebergskip - www.osebergvikingarv.no

 
 

Website Builder drives av  Vistaprint