Vestfold og verdensarven - FRED - KARBONBALANSE og KLIMA -  FORTELLINGER og HISTORIE
Sandefjord Fortidsforenings
første leder, kandidat Søren Anton Sørensen ga i år 1900 ut boken: Det gamle Skiringssal i kommisjon hos Cammermeyers Boghandel i Kristiania. 
 
Et sammendrag av boken finnes i venstre kolonne under: Schiringsheal og Wik. Boken kan lånes på biblioteket i Sandefjord.
 
Boken er en bredt anlagt drøftelse av spørsmål knyttet til lokaliseringen av Skiringssal.
 
Et vell av kilder gjennomgås fra sagaene, Diplomer, Røde Boken, muntlige overleveringer og skriftlige avhandlinger fra bl.a. historikeren P.A. Munch. 
 
Søren Anton Sørensens forskning skjedde omlag 100 år før arkeologene avdekket Kaupangen på Heimdal i Sandefjord. 
 
Den gamle gården Fetja som nå heter Nordby var Søren Antons hjem.
 
 
 
Når www.leidin.info formidler et sammendrag av Sciringheal i Wig får man et innblikk i den faglige grunndigheten og kvalitetene i Søren Anton Sørensens forskning.  Av én normativ grunn er ikke dette vektlagt i Jan Erik Ringstads omtale av Søren Anton Sørensen i Sandar Historielags Kulturminneserie.
 
Utgravningene på Heimdal i 2012 og 2013 har igjen aktualisert hvem som bodde på gårdene, hvem som er lagt i haug og om hva Skiringsalar var eller lå.

Norges første ansatte arkivar Nicolay Nicolaysen omtaler i Fortidsminneforeningens Aarsberetning for 1867, s. 130  noen stenkretser ute ved Tønsbergtønne "som gikk under navnet Treiborgen.
 
Søren Anton Sørensens bok fra år 1900 Det gamle Skiringsal, Sven Engebret Hougens studier over vardåsene eller mer presis veteåsene, samt artikkeler om Stiflasund og emner i boka: Når Ra stig av hav og berg opnar seg, er referanser som kan bidra til nye slutninger. Et sentralt spørsmål er; hvor foregikk våpenproduksjonen, kan den ha sammenheng med opprinnelsen til navnet Yxenøy - Yxarnas øy som datidens folk fra østsida av folda sa. Svenskene skriver ikke øks, men yxa.
 
Foredragene på Stiflasundsymposiet 14. september 2013 satte Heimdal kaupangen, Skiringsalar, Yxenøy  og Wig inn i en lokal, regional og europeisk kontekst.
 
Stiftelsen Natur og Kultur
 
Website Builder drives av  Vistaprint