Vestfold og verdensarven - FRED PÅ OG MED MODER JORD - KARBONBALANSE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siden er under utforming. Informasjon kommer.
 
Publikasjoner og bøker
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boka: Dagligliv på Raet, før og nå av Knut Vidar Paulsen med fortellinger fra jegersteinalder, bronsealder og det forrige århundre. Rikt illustrert og med kulturkart over vestre Sandar
à kr 200,– + porto
 
 
Materiell
□ Motta FRED&Miljø og skriftet Vintersolverv for kr. 100,- ved støtt medlemskap i Stiftelsen Natur og Kultur eller medlemskap i Nordahl Grieg Fredsfond
□ Kart over den demilitariserte grensesonen mellom Norge og Sverige i 1905. Størrelse A-3 à kr 25,– + porto
□ Verdiplakater utgitt i forbindelse med 100-årsjubileet for den fredelige unionsoppløsningen mellom Norge og Sverige i 1905. Størrelse A-3. Pakke på 7,
 kr 210,– + porto.
□ Enkeltplakater à kr 35,– + porto
□ Tegning av Arne Taraldsen, Skreolægeret 1944 A-4 à kr 20,–, A-3 à kr 40,– + porto
□ Pins til jakkeslag: Tusenårsmarsjen fra Glittertind til Tusenårsvarden på Skreolægerknatten á kr 25,– - for retten til fred, kultur, arbeid, klimabalanse, velferd  og omsorg for alle.
□ Vevd merke: Tusenårsmarsjen fra Glittertind til Tusenårsvarden på Skreolægerknatten à kr 25,– - for retten til fred, kultur, arbeid, klimabalanse, velferd og omsorg for alle.
□ Kaps beige, grønn, blå med Tusenårsmarsjmerke, kr 100,- + porto - for retten til fred, kultur, arbeid, klimaballanse, velferd og omsorg for alle.
□ 5 julekort kr. 25,- + porto.
□ Vintersolverv 2004 med 26 bidragsytere i: Verdifellesskap for fred, nedrustning, konfliktløsning og avskaffelse av fattigdom, à kr 200,- + porto
□ Vintersolverv 2005: Make Poverty HistoryVerdifellesskap for en fredelig, global New Deal med velferd for alle à kr 80,– + porto
□ Vintersolverv 2006/2007 med 39 bidragytere i: Når ra stig av hav og berg opnar seg à kr 200,– + porto
□ Vintersolverv 2008 med 21 bidragsytere i: Vår nordlige dimensjon – en fredelig global New Deal à kr 100,– + porto
□ Vintersolverv 2009 med 21 bidragytere i: En atomvåpenfri nordlig halvkule – felles sikkerhet og en fredelig global grønn New Deal à kr. 100,– + porto
□ Vintersolverv 2010 med 25 bidragsytere i: I malstrømmen for Moder Jord à kr. 100,– + porto
□ Vintersolverv 2011 med 33 bidragsytere i: Gå inn i din tid à kr. 150,– + porto
□ Boken: Dagligliv på Raet, før og nå av Knut Vidar Paulsen med fortellinger fra jegersteinalder, bronsealder og det forrige århundre. Rikt illustrert à kr 200,– + porto
□ Kulturkart over vestre Sandefjord – fra skipssteinsettingen på Elgesem til munningen av Stiflusund.  Sørbygata – Tjodvegen på Det ytre Ra.  Rikt illustrert à kr 10,– + porto
□ Boken: Bäckevarv. Dagligt liv förr och nu med 6 bidragsytere. Rikt illustrert à
kr 100,– + porto 
□ Anheng. Sølvsmykke. Duen med talesymbol fra Eastern Woodland, USA à kr 350,–
□ Sølvkjede à kr 100,–
□ Øreanheng. Sølvsmykke. Duen med talesymbol fra Eastern Woodland USA, par à
kr 600,-.
 
For tilgang til andre tilbud fra Stiftelsen Natur og Kultur se www.norfm.org
Website Builder drives av  Vistaprint