Vestfold og verdensarven - FRED - KARBONBALANSE og KLIMA -  FORTELLINGER og HISTORIE
Paleolitikum
 
I tidlig paleolitikum tok hominidene i bruk handøksen og perioden varte fra omtrent 3,4 til 120 000 år siden.
 
Mellom-paleolitikum var fra rundt 300 000 år siden til 30 000 år tilbake.
 
Sen-paleolitikum fra 30 000 til 10 000 år siden.
 
De eldste groper i berg er av arkeologer datert til 70 000 - 38 000 fn. (1950). Geologer kan i dag finne ut hvor lenge bergflater har ligget oppe i dagen ved en isotopmetode og den kan også anvendes på groper som kan ha sine røtter i  Pebble Tool Culture
 
Nede litt til venstre på bilde sees den store helleristningsgropen på toppen av åsryggen på Torp 50 meter over havet som sammenfaller med havnivået 8750 fn. Helleristningsseminar 2006 fant 24 nye groper og 9 renner som kan tilhøre Mellom/Sen(?)-Mesolitikum, 9000/8500-5200 f.n. . Kystlinjen 7800 fn. var dengang sammenfallende med 40 meterskurven til Statens kartverk. Vestfold har 1114 registrerte groper.
 
 
Sjøferder i Paleolitikum
 
 
 
Homo erectus levde fra 1,8 millioner til for 40 000 år siden og brukte ild
 
•Verktøykulturen kalles aucheuléen
 
•830 000 – 710 000 gamle redsskapsfunn på øya Flores, 500 kilometer øst for Wallace-linjen nær Australia antyder at stredet ble krysset av Homo erectus hvis det den gang ikke var landfast.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Istidens utbredelsesområde på den nordlige halvkule
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flere bearbeidede flintsteiner og rester av et antatt ildsted med trekull datert til å være 50 000 år gamle ved bredden av Savannah-elven i byen Topper i South Carolina i USA.
 
Atlanterhavsteorien bygger også på likhet mellom Clovis-folkets spydspisser og solutré-kulturen i i Frankrike og Spania 20 000 - 17 000 f.Kr. Funne er trolig fra menneskets første sjøreiser over Atlanterhavet i Paleolitikum.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Havstrømmer i Atlanterhavet.
 
 
 
 
Tre inuitt-jegere padler en liten umiak gjennom det isfylte vannet utenfor kysten av Alaska. Umiakkene var mer stabile enn kajakkene i ruskevær og på jakt etter de større sjøpattedyra
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mulige seilingsruter under Magdalenkulturen
for 19 000 - 9 000 år siden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legender fra områdene rundt Atlanterhavet.
 
 
 
 
 
Modell av Umiakk eller konebåt.
 
 
 
 
 
I et av de eldste bergmalingssentre fra 15 000-10 000 f.Kr. i de to provinsene Cantabria og Asturia ved Atlanterhavskysten i nord Spania er båter avbildet knyttet til mulige illustrasjoner av Golfstrømmen.
 
Menneskene i den paleolittiske kystkultur eller arkeologiens Magdalen-kulturen for 19 000 – 9 000 år siden kan ha vært de første menneskene som konstruerte trebåter bygget av plank.
 
 
 
 
 
Strukturer av et båtlignende objekt funnet i Altamira har blitt tydeliggjort gjennom en ubegrunnet fargeteknikk som symbolsk framstiller plankene i en gammel trebåt. Presentasjonen er datert til 12 000 år f.Kr..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fangstredskap fra Magdalenkulturen
 
 
 
 
 
 
 
Sør-Europeisk arkeologis definisjon av Magdalenkulturens utbredelsesområde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norskerenna kan ha vært krysset fra Nordsjølandet med farkoster allerede i mellom-paleolitikum før siste istid av gropknakkende folk som tilhørte Pebble Tool Culture.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturspredning omkring polarsirkelen i Paleolitikum. Skinnbåter, som på nordnorske helleristninger i midten, er spredt i områder markert med sort. Justert etter Gjessing. Foreskning har så langt ikke funnet spor etter om menneskene før siste istid benyttet båt som farkost.
 
 
 
Kunst i Paleolitikum
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bergmaleri av hest fra Lascaux i Frankrike.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bergmaleri fra Altamira i Spania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bison fra Bedeilhac grotten i Ariege, Pyrineene i Frankrike.
 
Se grottene i Ariege, Pyrineene i Frankrike – http://www.ariege.com/what-to-visit-in-ariege/prehistoric-caves/index.html
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hest fra Magdalenkulturen.
 
Mesterene fra Magdalenkulturen  – www.veoh.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jentehode i elfenben fra Spania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeriko var by i Paleolitikum for
10 000 år siden. Her er murene avbildet.
 
 
Website Builder drives av  Vistaprint