Vestfold og verdensarven - FRED - KARBONBALANSE og KLIMA - FORTELLINGER og HISTORIE
Osebergskipet
 
Osebergskipet er et vikingskip som ble bygd på Sørvestlandet i år 820 og funnet i Oseberghaugen ved Tønsberg i Vestfold 10. august 1903.Haugen ble gravet ut sommeren 1904under ledelse av professor Gabriel Gustafson, assistert av Haakon Shetelig. Skipet ble først bygget opp igjen i Oslo sentrum i en av universitetets bygninger. Det ble i september 1926 transportert på jernbaneskinner til Bygdøy, der det fikk et eget hus, Vikinge-skipshuset. Her kan skipet og de andre funnene i dag sees sammen med Gokstadskipet og Tuneskipet. Skipet ble haugsatt i år 834.
 
Osebergskipet er et klink-bygget skip nesten utelukkende av eik. Skipet er 21,5 m langt, 5 m bredt og med 0,65 m fribord. Det har 15 årepar og en mast med antatt høyde 9–13m. Vekten er ca. 11 tonn. En norsk forsker, Jon Godal,mener at Osebergskipet er bygget etter et alenmål tilsvarende det sjællandske.
 
Skipets for- og akterstevn er rikt dekorert med treskjæringer. De øverste delene av stevnene er imidlertid moderne rekonstruksjoner skåret av konservator Frederik Johannessen. Slik skipet fremstår i dag er ca. 90 % originalt treverk og 60 % originale jernnagler.
 
Rekonstruksjoner av skipet har vist at det er sjødyktig, men svært vanskelig å manøvrere. Dette kommer sannsynligvis av at man ikke har klart å gjenskape skrogets opprinnelige form, og heller ikke har stor nok kunnskap om den opprinnelige riggingen. Få deler av masten og resten av riggen ble funnet under utgravningen, og senere rekonstruksjoner baserer seg stort sett på moderne rigging og bilder av skip på runesteiner.
 
Skipet er relativt spinkelt i forhold skip som for eksempel Gokstad- og Tuneskipet. Man tenker seg derfor at Osebergskipet har vært et praktskip til kystseiling og ikke et krigsskip. Det har også vært foreslått at skipet er bygget kun for å legges i gravhaugen som en gave, men det er altså årringsdatert til 820, mens begravelsen først fant sted 14 år senere.
 
Byggingen
Da Osebergskipet ble datert i 1991–92 ved hjelp av årringekronologi, viste det seg at skipet ikke var bygget av tømmer fra samme vekstsone rundt Oslofjorden som Gokstad- og Tuneskipet. Forskere diskuterte om skipet kunne vært bygget i Danmark, men i 2009 oppdaget årringsspesialisten Nils Bonde  og arkeologen Frans- Arne Stylegar at tømmeret kommer fra samme vekstsone som tømmeret brukt i Storhaugskipet og Grønnhaugskipet fra Karmøy. Dette gjør det trolig at Osebergskipets byggested er å finne på Sørvestlandet, antagelig i Rogaland eller Hordaland.
 
Skjelettrestene
Det ble funnet skjelettrester av to kvinner i skipet. Man forsøkte å DNA-analysere den eldste av kvinnene, men beinprøven inneholdt tre ulike DNA-kilder. Den yngre kvinnen ble forsøkt analysert ved hjelp av mitokondrielt DNA, og kunne knyttes til haplogruppe U7 som er svært sjelden i Europa. Derimot forekommer den i Midtøsten og Kaukasus, med høyest forekomst i Iran, Pakistan og India.  Imidlertid har ikke funnet latt seg reprodusere, og må dermed regnes som tvilsomt, selv om man senere har funnet et U7-individ gravlagt på den tusen år gamle kristne gravplassen Kongemarken i Roskilde.
 
Det har altså ikke lykkes å utarbeide en DNA-profil med utgangspunkt i skjelettene. En teori er at den ene av disse var en person av høy status som ble gravlagt med skip og praktutstyr. Den andre kvinnen kan da ha vært en tjenestekvinne, som skulle følge sin overordnede inn i dødsriket.  
 
Kvinnen som ble begravet, var sannsynligvis et framtredende medlem av datidens høvdingklasse. Det har vært spekulert i om det kan være dronning Åsa, som er beskrevet i Snorres Ynglingesaga.Dronning Åsa var ifølge sagaen mor til Halvdan Svarte og farmor til Harald Hårfagre.
 
En tolkning av Osebergfunnet, utført av arkeologen Anne Stine Ingstad, knytter funnet til hedensk kultus og tolker den eldre kvinnen som hovgydje (prestinne).Skjelettrestene ble tilbakeført graven under rekonstruksjonen av haugen i 1948. I 2007 ble skjelettrestene på nytt hentet ut av gravhaugen. Dette ble gjort av frykt for at de skulle bli ødelagt.
 
Gravgodset
Det ble funnet flere vogner og sleder med praktfulle treskjæringer i graven. Det ble også funnet skjelettrester av flere hester, som en mener skulle trekke vognene gjennom dødsriket. En rekke broderier som var blitt gjort på flere veggtepper var også lagt ned i graven. Disse var i tildels dårlig forfatning, men motivene ble studert og tegnet av Sofie Krafft mens fargene ennå kunne skjelnes. Graven inneholdt, kort listet opp:
 
 • Osebergskipet, en rikt utsmykket, 21,5 meter lang eikeskute med 9–13 meter høy mast og plass til 30 roere
 • Tømret gravkammer med
  • Skjelettet av en kvinne på ca. 70 år. Kvinnen var av høy status og ble lenge feilaktig antatt å være Dronning Åsa, Harald Hårfagres  farmor. Seinere forskning kan tyde på at hun var hovgydje (prestinne).
  • Skjelettet av en kvinne på 25–40 år. Antakelig en ofret trellkvinne.
  • Personlig utstyr
 • Gravgodset ellers var stablet utenfor kammeret:
  • En vogn med fire hjul og rike utskjæringer
  • Tre sleder og slededrag dekket av dyreornamentikk og geometriske mønstre
  • Fem dyrehodestolper
  • Kister med tøyrester og stykker av billedvevnad
  • Vevstoler og redskaper til finere håndarbeid
  • Senger
  • Skipsutstyr (spann, øser, landgangsplanke, årer)
  • Gårds- og arbeidsredskaper
  • Vanlig husgeråd (baljer, bøtter, gryte med skjerding, kar, fat, håndkvern, kjøkkentøy osv.)
 • I og utenfor skipet:
  • Flere dyreskjeletter (15 hester, hunder og okser)
 
Replika
Stiftelsen Nytt Osebergskip (SNOS) testet i samarbeid med Marintek en ny modell av skipet i modellskipstanken i Trondheim  i uke 17 2008.  Testene var meget vellykkede og støtter opp under nyere forskning som viser at originalen hadde et bredere forskip og dermed bedre havgående egenskaper enn versjonen som er utstilt på Bygdøy.
 
SNOS bygde fra 2009 en kopi (replika) av skipet etter de nye tegningene. Bygget fant sted utenfor Oseberg kulturhus, som er sentralt beliggende i Tønsberg. Skipet ble sjøsatt 20. juni 2012 med kong Harald og dronning Sonja tilstede.
 
 
Oseberghaugen i Tønsberg, Vestfold.
 
Website Builder drives av Vistaprint