Vestfold og verdensarven - Nordmarken Symposiet 2018
Vestfold og verdensarven - FRED KARBONBALANSE NEDRUSTNING TEMPERATURNEDGANG KLIMABALANSEFred på og med Moder Jord


FRED ‒ ÅPENHET ‒ SAMHOLD;KARBONBALANSE, 
NEDRUSTNING, TEMPERATURNEDGANG og KLIMABALANSE. 

NORDMARKEN SYMPOSIET 2018 i Forsamlingshemmet i Holmedal, Årjäng kommun i Värmland. Ved overnatting send en epost til [email protected] eller ring tlf.: +47 41 50 62 71.  

TORSDAG den 9. august kl. 08.00 på Nagasakidagen flaggheis på halv stang ved Forsamlingshemmet i Holmedal, for ofrene i Hiroshima, Nagasaki og for alt liv drept i kriger på Moder Jord 

Kl. 08.00 Vandringsleden fra Miljöstasjon i Selen og Hajom skans gås for Fred, Nedrustning og Klimabalanse til Nordmarken Symposiet 2018 i Forsamlingshemmet i Holmedal.

Kl. 9.00. Appell og bön på Nagasakidagen for: Fred, nedrustning, klimabalanse, avskaffelse av atomvapen og frihet fra nødvid Märta Svensson, Ungdoms-representant, Centern, Årjäng/Leon Helliksson, ordförande i Centerns ungdomsförbund, ArvikaÅrjäng och vid Rune Wallmyr, kyrkoherde Nordmarken Pastorat, Församlingspräst för Holmedal-Karlanda.
  
Flagget heises etter appellene og bönen.

TORSDAG 9. AUGUST KL. 9.30 – 16.30 — Forsamlingshemmet i Holmedal

09.30 Om Symposiet ved Knut Vidar Paulsen, leder av Stiftelsen Natur og Kultur.
09.35 Åpning av Nordmarken Symposiet 2018 vid  Daniel Schützer                                   (Sosialdemokratene), kommunstyrelsen i Årjängs ordförande.            
09.50 Årjäng kommuns politik och frågan: 1) Klimat, 2) Ordförande för fred vid           Daniel Schützer (Sosialdemokratene), kommunstyrelsen i Årjängs ordförande.
10.05 Ordskifte.

10.20 Det autonoma Åland mitt i Östersjön ‒ vikten av att få internationellt
                   stöd för neutraliseringen om förtroendet skall kunna bevaras ved         
           Elisabeth
Naucler, jurist och tidigare riksdagsledamot Finlands riksdag.                        Ålands representant.
11.05 Ordskifte

11.15 Innledningen fortsetter ved Elisabeth Naucler

12.00 Ordskifte

12.15 Lunsj

13.15 Karbonbalanse, nedrustning, temperaturnedgang og klimabalanse -                       utfasing av fossil forbrenning i industrien, i byene, i luften og for           
          næringsfartøyer på havene over fot - Forsoning ved Knut Vidar           
          Paulsen, Stiftelsen Natur og Kultur
14.00 Ordskifte
14.30 Slutt for dagen i Forsamlingshjemmet  

Bad i Holmedalsjön.    
       
FREDAG 10. AUGUST: KL. 9.30 - 15.15 — Forsamlingshemmet i Holmedal   

09.30 Velkommen ved Knut Vidar Paulsen, leder av Nordahl Grieg Fredsfond
09.35  Fred på og med Moder Jord ‒ jenter og kvinners rettigheter og
                  
            muligheter
ved Marit Nybakk, leder av Norsk Kvinnesaksforening, tidligere
              1. Stortingspresident (Arbeiderpartiet) og president for Nordisk Råd i 2013.
10.05 Ordskifte

10.20 Status og visjon ‒ hvilken landbrukspolitikk trenger Norden og arktiske
              land ved Ann Merete Furuberg, leder av Norges Bonde og Småbrukerlag
11.05 Ordskifte.

11.30 OSSE och det geopolitiske läge vid Christian Holm Barenfeld (Moderaterna,
            från Värmland), ledamot i OSSE-delegasjonen i Riksdagen, Sverige
12.00 Ordskifte

12.15 Lunsj

13.00 Fred på och med Moder Jord: Nedrustning, basinnkomst, nullutslipp och           klimabalance vid Gunilla Svantorp (Sosialdemokraterna), riksdagsledamot                 från Värmland.
13.30 Ordskifte 13.45 Kulturprogram vid elever ved musik skolan i Årjäng kommun 14.15 Løsninger for norsk atomavfall og dekommisjonering av anleggene ved                  Henning Refshauge Vahr, sektordirektør for Atomavfall og                     
           Dekommisjonering, Institutt for energiteknikk i Norge.
15.00 Ordskifte

15.15 Slutt for dagen i Forsamlingshemmet.  

Bad i Holmedalsjön.    

LØRDAG 11. AUGUST: KL. 9.30 - 12.30 — Forsamlingshemmet i Holmedal  

09.30 Velkommen Knut Vidar Paulsen, Stiftelsen Natur og Kultur
09.35 Neutralitet och hemfallNedrustning, basinnkomst, nullutslipp och                     klimabalance vid Mattias Forsberg (Vensterpartiet), tredjenamn på                             riksdagslistan i Värmland.
10.20 Ordskifte

10.35 Hvilke overordnede tiltak må på plass i FNs 17. bærekraftsmål v
ed Knut
          Vidar
Paulsen,  Stiftelsen Natur og Kultur
11.20 Ordskifte

Vel hjem.

Arrangører: Nordahl Grieg Fredsfond www.fredsfond.info, den elektroniske budstikka: VENNSKAP ‒ Äppelgården Luggerud www.norfm.org, Visthuset bibliotek och arkiv, Nordmarken Värdsarv, Vestfold og Verdensarven – www.leidin.info, Stiftelsen Natur og Kultur og Årsskriftet Vintersolverv.   

I Mangårdsbygnaden (1848), Stugan på Kuel (1799) mm. kan du overnatte. Sovepose benyttes i de andre overnattingstedene vi tilbyr i Bäckevarv og i Holmedal.Gården har telt og lavo til utlån, for deltakere som ønsker en slik løsning.  

Hvordan komme til Forsamlingshemet i Holmedal och Äppelgården Luggerud: 
Fly til Gardemoen og Karlstad 
Ekspressbuss fra Oslo og Karlstad til Årjäng. 
Bil E-18 ‒ ca. 1,45 time fra Oslo ‒ ca. 1,30 time fra Moss ‒ ca. 1,30 time fra Karlstad ‒ ca. 2 timer fra Strømstad ‒ ca. 4 timer fra Göteborg. 

Vi henter med bil de som kommer med buss til Årjäng og skal overnatte på gården, i Hemaanet Bäckevarv eller i Holmedal. 

Samkjøring med bil fra gården til Forsamlingsmemmet i Holmedal.   

Andre overnattingstilbud i Årjäng kommun er:  
Töcksfors Camping och Fritid https://tocksforscamping.se 
Töcksfors Vandrarhem  www.turistgarden.com 
Årjäng Camping & Stugor Sommarvik www.sommarvik.se 
Best Western Hotel Årjäng www.hotelarjang.com

Välkommen till Nordmarken.Website Builder drives av  Vistaprint