Vestfold og verdensarven - FRED - KARBONBALANSE og KLIMA -  FORTELLINGER og HISTORIE
Når Ra stig av hav
 
Solen stiger av Skagerak første juledag 2006 kl. 9.15. Sett fra Minnehallen i Stavern over omkomne krigsseilere på havet i Den første og annen verdenskrig.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utbredelse av innlandsisen i Nordvest-Europa under den siste istiden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innlandsisen over Sør-Norge for omlag 10 000 år siden (Ra-tid). Brefronten er tegnet opp på grunnlag av mer eller mindre sammenhengende endemorener. De grå pilene viser hvordan vi tror isen flytta seg.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raet er laget av havbunnen og ble tørt land da landet hevet seg etter siste istid.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raet stiger opp av havet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ved Bordbergåsen i Brunlanes er Raryggen avsatt over vann og ennå kan vi se spor etter istidens rullesteinsstrender.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For omlag 12 000 år siden var det laget en stor endemorene framfor innlandsisen. I Vestfold og Østfold heter denne morenen Raet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morenerygger og israndterrasser rundt Oslofjorden. Innlandsisen sto ved Raet for 10 700 år siden.
 
 
 
 
Website Builder drives av  Vistaprint