Vestfold og verdensarven - FRED - KARBONBALANSE og KLIMA -  FORTELLINGER og HISTORIE
Arkeologisk nyhet
 
Temming eller domestifisering av hunden fant antagelig sted på et adskillig tidligere tidspunkt enn det som før var antatt. Gjennomgang av eldre materiale bl.a. med nye analysemetoder, viser at et hundefosil funnet i Goyet-hulen i Belgia er nesten dobbelt så gammelt som den tidligere eldste daterte hunden, muligvis hele 32 000 år. Stemmer dette, sammenfaller domestiseringen med to andre forandringer i det europeiske menneskets historie, nemlig utviklingen av kunstneriske uttrykksformer og framstilling av gjenstander til personlig ornamentering. At man ikke har funnet avbildnininger av hundedyr fra denne tidlige perioden, kan skyldes at hundens forhold til mennesker ble ble vurdert som en del av jegeren, til forskjell for avbildede dyr som det ble jaktet på. Ornamenteringsmateriale var ofte dyretenner og særlig popuært ser perforerte tenner av hunderasen ut til å ha vært.
Website Builder drives av  Vistaprint