Vestfold og verdensarven - FRED - KARBONBALANSE og KLIMA -  FORTELLINGER og HISTORIE
Lahelle

Lahelle er et sted som har gitt navn til Lahellefjorden.

En fjordarm vest i Vestfjorden mellom Tjømme og Østerøya i Sandefjord kommune.

Tjøme var sammen med Sandar en del av Numedalen skipreie.

Navne Lahellet består av to ledd: la- og –helle. Det første kommer fra laða som er gammelnorsk for å laste (om bord i båt).

Helle er et flatt berg det er fint å laste fra. Laberg og Lastein har samme betydning, altså lasteplass for båt eller skip. Helle og Stathelle er andre nevn på omlastningsplasser.
Website Builder drives av  Vistaprint