Vestfold og verdensarven - FRED PÅ OG MED MODER JORD - KARBONBALANSE
Klåstadskipet
 
Klåstadskipet omtales som Norges fjerde vikingskip. Det ble funnet allerede i 1893, men først gravd ut i 1970 og plassert på museum i et nybygg, spesialbygget for dette, på det som den gang het Vestfold fylkesmuseum, nå Slottsfjellmuseet i Tønsberg.
 
Kjølen, som er 16,25 meter, og den fremste halvdel av babords side er det som er bevart. Klåstadskipet er det eneste bevarte skip fra vikingtiden som er plassert utenfor Oslo. Det var et handelsfartøy og skiller seg noe ut fra de tre andre kjente bevarte vikingskipene i Norge, Osebergskipet, Gokstadskipet og Tuneskipet, som alle var gravskip.
 
Klåstadskipet ble bygget på slutten av 900-tallet, trolig i 998, og forliste rundt tusenårsskiftet i Klåstadkilen i Tjølling. Skipet ble funnet på et jorde innerst i Viksfjord i Larvik, øst for Kaupangen på Kaupang. Man tenker seg at skipet har forlist ute på Vikskilen og har havnet synkeferdig innerst i Klåstadkilen. Når skipet ble funnet et stykke inne på land skyldes det at landet her har steget ca. 2 meter siden vikingtiden.  Skipet er noe ødelagt av arbeid med å drenere jordene der det ble funnet. Skipet er trolig fra 900-tallet.
 
Klåstadskipet skiller seg på flere måter fra de mer kjente vikingskipene; Oseberg, Gokstad og Tune.  Det er sunket ned og gjenfunnet på tidligere havbunn, mens de tre andre skipene er gravgods. Klåstadskipet er trolig et lasteskip og er årringsdatert til ca. 990.
 
Som andre vikingskip er det klinkbygd. Det hadde keiper til årer. Kjølen er 16,15 meter lang, og dermed litt mindre enn Gokstadskipet. Trolig var skipet 20–22 meter langt og 4,5 meter bredt. Det er bygget av eiketømmer. De øvre bordgangene er av furu og toppspantene av bøk.
 
Da skipet gikk tapt var det en last ombord av brynesteinsemner fra Eidsborg i Telemark.
 
Eidsborgbryner er produsert i bygda Eidsborg i Tokke kommune fra vikingetiden til midt på 1900-tallet. Brynesteinsemnene ble utvunnet i dagbrudd, bearbeidet av steinhoggere og transportert til Skien på vannveiene.
 
Det er gjort arkeologiske funn av Eidsborgbryner mange steder i Nord-Europa, fra Island og England til Polen. Funn fra Polen dateres til 800-tallet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Replikaen Åsa på tur opp Skienskanalen.
 
Nytt Klåstad skip
Stiftelsen Nytt Osebergskip har nå planer om å bygge en kopi av Klåstadskipet, det tredje kjente vikingskipet fra Vestfold, som er utstilt i Vikinghallen på Slottsfjellmuseet.

Stiftelsen nytt Osebergskip fikk mye erfaring og kompetanse under byggingen av Saga Oseberg. Skipet ble bygget etter originalmetoden ved at tømmer ble hugget til og tilpasset. Skipet er bygget helt manuelt og det skal de også gjøre med kopien av Klåstadskipet.
 
De har nå en kompetanse, ikke bare blant de ansatte, men også blant de frivillige og prosjektet skal ta lengre tid og basere seg på flere frivillige.
De håper og tror på samme finansiering som ved Saga Oseberg, med salg av andeler, offentlig støtte fra kommune og fylke, giverglede og sponsorvilje fra næringslivet.
 
Målet er å gi kopien av Klåstadskipet et langt liv, som har skapt en turistattraksjon med Saga Oseberg.

Stiftelsen Nytt Osebergskip håper å kunne starte byggingen høsten 2013 og har søkt Vestfold fylkeskommune om tre millioner kroner. Søknaden ble behandles i fylkesutvalget 7. februar 2013. Politikerne tilgodeså prosjektet med et tilskudd på 1 millionen kroner hvert år i tre år (2013-2015).
 
Styreleder Einar Chr. Erlingsen i Stiftelsen sier i Sandefjords Blad at ved å trekke byggingen lengre ut i tid, vil stiftelsen klare seg med færre ansatte. På Klåstadskipet kan vi klare oss med 10-15 årsverk, pluss en enda større grad av frivillighet enn på Oseberg, sa Ellingsen.
 
Prosjektet med Osebergskipet kostet 16 millioner kroner, mens det ifølge Stiftelsens beregninger vil koste 10 millioner å bygge Klåstadskipet.
Bygging av en kopi av Klåstadskipet er viktig da vi mangler viktig informasjon om rekonstruksjon. Klåstadskipet ble gravet ut i deler og Oseberg-prosjektet viste at en del var feiltolket da Osebergskipet ble satt sammen.
 
Stiftelsen Nytt Osebergskip (SNOS) testet i samarbeid med Marintek en ny modell av Saga Oseberg i modellskipstanken i Trondheim  i 2008.  Testene var meget vellykkede og støtter opp under nyere forskning som viser at originalen hadde et bredere forskip og dermed bedre havgående egenskaper enn versjonen som står utstilt på Bygdøy.
 
Byggingen av en kopi av Klåstadskipet derfor være et nytt løft for Vestfolds verdensarv.
 
Website Builder drives av  Vistaprint