Vestfold og verdensarven - FRED PÅ OG MED MODER JORD - KARBONBALANSE

Havørner ved Kjærringvik.

Vaktmannsminne fra Kapertiden og den engelseke blokaden under Naboleonskrigene.


Minneskrift i Fruvika ved Kjerringvik som ble avduket 6. mai 2015.

Website Builder drives av  Vistaprint