Vestfold og verdensarven - FRED PÅ OG MED MODER JORD - KARBONBALANSE
Siden er under utforming. Informasjon kommer.
 
Kart over vestre Skaun
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kystlinjen i første del av yngre steinalder - 5 500 f.n. (før nåtid; 1950) sammenfaller med 25 meter høydekurven til Statens kartverk.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Builder drives av  Vistaprint