Vestfold og verdensarven - FRED - KARBONBALANSE og KLIMA -  FORTELLINGER og HISTORIE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg fant, jeg fant
 
 
Stiftelsen Natur og Kultur har  til delt hedersbetegnelsen Askeladd til:
 
Steinar Liverød fra Sandefjord i 2007, for hans utrettelige arbeid som førhistorisk sporfinner og kulturinnsats for å ta vare på og kaste nytt lys over Søndre Vestfolds forhistorie. En uvurderlig, men ikke alltid verdsatt kulturinnsats i Vestfold. Der vi trykker på gir det resultater som åpne for offentlig registrering og freding av nyoppdagede førhistoriske kulturminner.
 
Stiftelsen Natur og Kultur tildeler på denne bakgrunn Steinar Liverød hederbetegnelsen Askeladd ved å gjengi en av de mange historiene knyttet til Steinar Liverøds mangeårige og omfattende kulturinnsats.
 
Alf Grelland, eier av en av Sundegårdene i Sandefjord henvendte seg i 1988 til Steinar Liverød etter at han hadde funnet noen gamle greier. Liverød kontaktet fylkesarkeologer innen kulturminnevernet, men ble avvist. Deretter kontaktet han professor emeritus Arne Espelund ved NTNU i Trondheim som konkluderte med at funnet var slaggkaker etter blæstring fra ei førhistorisk gårdssmie med esse på Sunde, trolig fra Vikingtid.
 
Oldsakene og funnstedet er ennå ikke datert av Kulturminnevernet i Vestfold. 2 år etter at leder av Kulturminnevernet i Vestfold ble kontaktet gjennomgikk Steinar Liverød funnstedet med en kulturvernarkeolog som respekterer hans kunnskaper og mangeårige kulturinnsats. Fornminnet er forhåpentligvis i ferd med å bli registrert og fredet ikke bare av Årsting for naturhumanisme og bergkultur, men også av kulturvernmyndighetene i Vestfold fylke og Riksantikvaren.
 
Steinar Liverøds telefon nummer er: 96 85 01 75.
 
 
Stiftelsen Natur og Kultur har  til delt hedersbetegnelsen Askeladd til:
 
Thorfinn Karlsen fra Sandefjord i 2012, for hans utrettelige arbeid som førhistorisk sporfinner for å ta vare på og kaste nytt lys over Søndre Vestfolds forhistorie.
 
En uvurderlig og verdsatt kulturinnsats til gavn for kulturvernmyndighetene i Vestfold.
 
I 1994 fant Thordinn en rund forhøyning i Hjertåsskogen som viste seg å være en kullmile som ikke var registrert eller funnet tidligere. Han «gjenfant» et gravfelt ved Løve i Tjølling i 1996 med to ikke-registrerte steinringer og en 19 meter lang gravrøys. Hjertås bygdeborg i Sandefjord fant han i 2000 og forhindret at Avinors store radarstasjon ble anlagt der. Han var med på Åbolfunnet med gravhauger og skålgroper som stoppet et helt byggefelt.
 
Ved Unneberg bygdeborg fant han tufter som ingen ennå har klart å finne ut hva er. I Aske i Brunlanes, på en registrert gravplass, fant han selve graven; forkullede felter inne i dagens grustak.
 
Torfinn Karlsen er i dag 72 år og pensjonist. Yrkeslivet tilbrakte han til sjøss, først som sjømann og siden som kontrollromsoperatør på oljerigg. Det var under det siste arbeidet at kulturinteressen startet. Med tre–fire uker fri fra Nordsjøen om gangen, ble det tid til turer i skog og mark.
 
Han drømmer om å finne stedet der Istre kirke i Tjølling sto til den ble brendt av svenskene for 4–500 år siden. Det er mange som har lett etter stedet. I området finnes navn som «Kjerkeberget» og «Kjerkevenna». Men hvor selve kirken sto, er nå nærmere en løsning. «Jeg har egentlig lett helt siden 1994. Det hadde vært fantastisk moro å finne det stedet!», sier Thorfinn Karlsen.
 
Vi ønsker Torfinn fortsatt mange gode turer.
 
Torfinn Karlsens telefonnummer er: 334 68 481.
Website Builder drives av  Vistaprint