Vestfold og verdensarven - FRED - KARBONBALANSE og KLIMA - FORTELLINGER og HISTORIE
 
Siden er under utforming. Informasjon kommer.
 
Innmeldte fornminner til registrering
 
Følgende nye fornminner er innsendt til registrering hos kulturminnevernet i Vestfold fylkeskommune også kjent som Vestfold kulturarv:
 
 • Den "mulige" bygdeborgen på Åskeliåsen i Hedrum er meldt fylkeskommunen av Thorfinn Karlsen. 
  Kulturminnevernet i Vestfold har ennå ikke svart.
 
 • Nye helleristninger og helleristningslokaliteter i Larvik kommune. Rapport 2006 fra Stiftelsen Natur og Kultur av 7. februar 2007.
 1. 1 grop på bautasteinValby- Larvik Skiltet kulturminne. Ca. 15 fra veien.
 2.  36 groper og 6 renner – Hagaliveien 15, Larvik. V for villaen 25 m. oppe på ås kanten.
 3.  7 groper 1 fotsåle og 3 renner. Anvik øvre, Larvik. V for mindre vei fra fv 65 ned mot Donavall, etter kryss med gårdsvei mot Ø. Økonomisk kart:CG023-5-1
 4. ID-nr. 52541 1 par såler, 1 skip og 1 kretstegn i form av sirkel med kryss. Helleristningseminar 2006 gjenfant ikke forekomsten. Sanden østre - Larvik. Ca 225 m S-SSV for SV-hjørnet av den S-ligste bygningen på Brekke sag. Økonomisk kart: CF024-5-2
 5. 3 groper Sanden østre- Larvik. Ca 225 m S-SSV for SV-hjørnet av den S-ligste bygningen på Brekke sag. Økonomisk kart: CF024-5-2
 6. 1 linje på en bruddstein i steingard Sanden østre - Larvik. Ca 225 m S-SSV for SV-hjørnet av den S-ligste bygningen på Brekke sag. Økonomisk kart: CF024-5-2
 7. 2 renner Sanden østre- Larvik. Ca 225 m S-SSV for SV-hjørnet av den S-ligste bygningen på Brekke sag. Økonomisk kart: CF024-5-2
 8. ID-nr. 42819 og HS 2006 17 groper og en renne på bautastein Øde-Lund- Larvik. Bautastein ca 75 m SØ for driftsbygningen på gården, og inntil og V for veien fra Berg til Gui. Økonomisk kart: CF024-5-4
 9. ID-nr. 32754 og HS 2006. 26 groper og 9 renner på åsfeltets tre lokaliteter Torp- LarvikCa 40 m S for SV-hjørnet av driftsbygningen på gården. Økonomisk kart: CF024-5-3
ID-forkortelser: HS 2006 – Helleristningsseminar 2006                     
Oversikten over helleristninger i Larvik kommune er kvalitetssikret av Stiftelsen Natur og Kultur 28. januar 2007 og meldt til Kulturminnevernet i Vestfold.
 
Kulturminnevernet i Vestfold har svart, men registreringene er ikke lagt inn i databasen Askeladden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Builder drives av Vistaprint