Vestfold og verdensarven - FRED - KARBONBALANSE og KLIMA -  FORTELLINGER og HISTORIE
Siden er under utforming. Informasjon kommer.
 
Helleristningsfeltet på Haugen
 
 
Den eldste avbildning av helleristningene på Haugen i Søren Anton Sørensens bok:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I mai 1991 ble helleristningsfeltet renset og nymalt i et samarbeid mellom kulturvernkonsulent i fylket og Sandar Historielag.
 
 
 
 
 
Foto Osvald Rydjord
 
 
 
 
 
 
Spiralfigurene på Haugenfeltet i Sandefjord i Vestfold ligger ca. 33 m.o.h.
og er en kunstnerisk arv fra Magdalenkuldel - av arkeologer datert til steinalder/bronsealder og en forbindelse til , knyttet til samfunnssteinskulturen slik den kommer til uttrykk bl.a. på Istre og Elgesem.
Kystlinjen i yngre steinalder i siste del av den tynnakkede øks tid - 4 500 f.n. (før nåtid 1950) - sammenfaller med 20 meter høydekurven til Statens kartverk.
 
 
I tre år fram til 2012 var haugenfeltet dekket til for å fjerne alger og lav som livegner seg gjennom fotosyntesen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Builder drives av  Vistaprint