Vestfold og verdensarven - FRED PÅ OG MED MODER JORD - KARBONBALANSE
Siden er under utforming. Informasjon kommer.
 
Groper i berg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Munkehuller" over Skibet ved Houen i Sandeherred.
 
 
 
 
 
 
26 groper og 9 renner på
åslokalitetens tre felter ligger ca. 50 meter over havet opp for Torpevann. Den store gropa sees midt i nedre høyre del på bildet og kan tilhøre Nøstvedtkulturen. Mellom/Sen Mesolitikum, 9000/8500-5200 f.n.(før nåtid; 1950). Kystlinjen i midtre del av eldre steinalder 7 800 f.n. i Vestfold er sammenfallende med 40 meterskurven til Statens Kartverk.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valleby- steinen i Larvik har en eikenøttform. Eikenøtten er, liksom egget og konglen, bærer av livskraften og et utbredt kultisk-religiøst symbol i Orienten.
Steinen med gropen på toppen  studeres av Carl Fredrik Larsson fra Göteborg under Bergkunstseminaret i 2006.
 
 
 
 
 
 
 
20 groper (tidligere 45) i Bugården tilhører distriktets eldste jordbrukskultur og er fra steinalder
Foto Osvald Rydjord
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Butnakket steinøks fra Bugården sammen med andre redskaper i stein.
Foto Osvald Rydjord
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sandefjords Blad gjenga gropfeltet den 10. mai 1911.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smørberget med de 60 umerkede groper, Brønnum i Sandefjord med utsikt over den lille dalgangen med Sørbybekken.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noen av de 60 groper på Smørberget.
Foto Osvald Rydjord
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gropene på Smørberget fra en annen vinkel.
Foto Osvald Rydjord
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49 groper er registrert på Smieberget, Marum nordre i Sandefjord.
Foto Osvald Rydjord
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groper på Smieberget.
Foto Osvald Rydjord
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utsnitt av groper på Smiuberget med den store gropa fylt med vann i midten.
 
 
 
 
 
 
 
 
31 groper ligger på et åkerskjær ved Sørbybekken, Sørby i Sandefjord.
Foto Osvald Rydjord
 
 
 
 
 
 
 
 
To krittmerkede skip av de tre på åkerskjæret ved Sørbybekken.
Foto Osvald Rydjord
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skipet til venstre er det samme som det over lengst til høyre på åkerskjæret ved Sørbybekken..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skipet etter årets første rimfrost.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 groper hvorav flere ovale, 1 skip (26 groper, 2-3 fotsåler, 1 kretstegn i form av sirkel er registrert) på et åkerskjær på Lystad i Sandefjord.
Foto Osvald Rydjord
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42 groper ved Storebergan klubbhus i Sandefjord
Foto Osvald Rydjord
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 skip inklusive en rest og 127 groper, Sverstad søndre i Orelunden gravfelt i Sandefjord
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groper på hellen i Orelunden gravfelt.
Website Builder drives av  Vistaprint