Vestfold og verdensarven - FRED PÅ OG MED MODER JORD - KARBONBALANSE
Gravminner
 
Branngrav Brunlanes
Av Thorfinn Karlsen
 
Mulig branngrav fra jernalder.
 
Bildet viser brente beinfrag-menter (mulig fra menneske) fra en utrasning i et grustak i Brunlanes, Larvik.
 
Selve branngraven lå ca 30 - 50 cm under overflaten, og
 
vistes som et mørkt svartbrent felt rett inn i grusveggen.

Det er gjort funn fra bronsealder, keltertid og romertid like i nærheten. Observasjonene ble gjort i 2004.Foto: Thorfinn Karlsen
Website Builder drives av  Vistaprint