Vestfold og verdensarven - FRED - KARBONBALANSE og KLIMA -  FORTELLINGER og HISTORIE
Gokstadskipet
 
Gokstadskipet er et vikingskip fra slutten av 800-tallet.  Det er Norges største bevarte vikingskip, og står i dag utstilt på Vikingeskipshuset på Bygdøy i Oslo. Skipet ble funnet i «Kongshaugen» kalt Gokstadhaugen på gården Gokstad i Sandefjord, Vestfold. Haugen ble utgravd i 1880 under ledelse av antikvar Nicolay Nicolaysen.
 
Skipet
Dendrokronologiske prøver viser at skipet ble bygget ca. 890 e.Kr. og at det ble lagt ned i haugen ca. 10 år etter. Skipet består hovedsakelig av eik. Det er 23,8 m langt, 5,2 m bredt og har 16 årepar. Seilet kan ha vært inntil 110 kvadratmeter og var sannsynligvis laget av vadmel. Skipets toppfart er anslått til 12 knop.
 
Graven
I akterskipet var det bygd et gravkammer av tømmer. I en seng i gravkammeret lå skjelettet til en mann på 50–70 år som var 1,85 m høy. Identiteten til personen er i følge et gammelt sagn Tidligere var det en teori om at det var Olav Geirstad-Alv, en konge i Vestfold som i følge Heimskringla døde på denne tiden. Olav Geirstad-Alv døde imidlertid i sotteseng etter «fotverk». Nyere undersøkelser av skjelettrestene viser at mannen i Kongshaugen var usedvanlig kraftig og hadde store hoggskader fra kamp.

Gokstad het tidligere Gaukstad (sl. Dn. I No. 506 fra År 1386 og No. 509 fra År 1387).
 
Kong Gudrød ble av Saxo i slutten av hans VIII. Bok kalt ’Gautrek’. Gokstad kan ha sammenheng med bekkenavnet «Gaut» som i gamle dager rant forbi Gokstad. Senere har bekken fått navn etter gården «Hosle».
 
I ’Kongshaugen’ skal det etter gamle sagn ligge en Kong Gotus (derav Gokstad i følge Søren Anton Sørensen). Han eide hele dalen oppover til ”Meløst” som har navn fra hvor han hentet melet sitt.
 
Den gravlagte har sannsynligvis vært kledd i en forseggjort drakt, for det ble funnet ull og rester av silke med innvevd gulltråd. Graven har vært røvet, og alt av eventuelle våpen, smykker og annet som måtte være av verdi for røverne er borte. Men mye annet lå igjen, og i gravkammeret ble det blant annet funnet et spillebrett med spillebrikker av horn, fiskekroker og seletøybeslag av jern, bly og forgylt bronse. Utenfor gravkammeret lå det kjøkkenutstyr, seks senger, ett telt og en slede. Med i graven var det også 12 hester, seks hunder og en påfugl, samt tre mindre båter.
 
Rekonstruksjoner
Redaktør for Norges handels- og sjøfartstidende, senere sjøfartsdirektør Magnus Andersen, seilte «Viking» over Atlanteren til  Verdensutstillingen i Chicago i 1893. Kopien «Hjemkomst», bygd i Minnesota, ble i 1982 seilt fra USA til Norge.
 
I 1990 ble miljøskipet «Gaia» sjøsatt.
 
Denne kopien ble seilt av Ragnar Thorseth over Atlanteren til Miljøkonferansen i Rio i 1992.
 
Miljøskipet Gaia ble gitt som gave av skipsreder Knut Kloster til Sandefjord kommune. Over seiler Gaia inn Sandefjordsfjorden i pinsen 1993 etter tilbakekomsten fra Rio de Janeiro.
 
Båtlaget Gaia som i dag drifter replikaen har avviklet miljøprofilen til skipet i strid med skipsreder Knut Klosters avtale med Sandefjord kommune!
 
Kongshaugen - Gokstadhaugen
i Sandefjord, Vestfold
Website Builder drives av  Vistaprint