Vestfold og verdensarven - FRED - KARBONBALANSE og KLIMA -  FORTELLINGER og HISTORIE
Europa, Doggerland og Vestfold
Det eldste kjente funn som viser at mennesket har bearbeidet gjenstander med andre formål enn til redskapsbruk er et ribbein av en okse med en inngravert bórd av halvsirkler fra Pech de l'Azé i Frankrike, ca. 300 000 år gammelt. Det har form som kan uttrykke månes forskjellige faser og samsvarer med antakelsen at mennesket tidlig hadde et forhold til himmellegemenes bevegelse.
Verdens eldste rissede skivesymbol fra Subalyukhulen ved Tato i Bükk-fjellene i Ungarn - to kryssende linjer på verdens eldste diskosstein er av arkeologien datert til 150 000 til 30 000 f. Kr.
Samiske og Orientens stjernebilder
Skandinavias eldste oldfunn er to grovt tilhugde flintstykker tilhørende "Pebble Tool Culture". De ble funnet ved Vejstrup i Sør-Jylland i moreneavteiringer som kan stamme fra nest siste mellomistid og kan være 240 000 år gamle.
Varggrottan ved Kristinestad i finsk Österbotten har redskapsfunn fra 127 000 - 75 000 tilbake også fra "Pebble Tool Culture". Funksjonelle bruksverktøy formet av en menneskehånd.
Se Varggrottan – www.susiluola.fi
Illustrasjon av de siste istider utarbeidet av Universitetet i Tromsø og publisert i tidsskriftet Ottar.
Margspaltete rådyrknokler funnet på Hollerup i Ø-Jylland i 1912 viser at det har oppholdt seg mennesker der i en mellomistid for ca. 90 000 og 70 000 år fn. (1950).
For opplysninger om mammut se Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo – www.nhm.uio.no
Modellert Neandertalkvinne.
Forskning på levninger av Homo sapiens neanderthalensis har dokumentert at neandertalernes gener lever videre i det moderne mennesket
Neandertalernes utbredelsesområde i Europa.
Se også: Neanderthal Museum – www.neanderthal.de
Flere bearbeidede flintsteiner og rester av et antatt ildsted med trekull datert til å være 50 000 år gamle ved bredden av Savannah-elven i byen Topper i South Carolina i USA. Atlanterhavsteorien bygger også på likhet mellom Clovis-folkets spydspisser og ssolutré-kulturen i i Frankrike og Spania 20 000 - 17 000 f.Kr.
Kulturspredning i paleolitikum omkring polarsirkelen.
Justert etter Guttorm Gjessing.
Mulige seilingsruter under Magdalenkulturen
for 19 000 - 9 000 år siden.
I et av de eldste bergmalingssentre fra 15 000-10 000 f.Kr. i de to provinsene Cantabria og Asturia ved Atlanterhavskysten i nord Spania er båter avbildet knyttet til mulige illustrasjoner av Golfstrømmen.
Menneskene i den paleolittiske kystkultur eller arkeologiens Magdalen-kulturen for 19 000 – 9 000 år siden var de første menneskene som konstruerte trebåter bygget av plank.
Strukturer av et båtlignende objekt funnet i Altamira har blitt tydeliggjort gjennom en ubegrunnet fargeteknikk som symbolsk framstiller plankene i en gammel trebåt. Presentasjonen er datert til 12 000 år f.Kr.
Fangstredskaper laget i Magdalenkulturen
Tegning av fangstredskaper laget i Magdalenkulturen
Hulemaleri Altamira.
Hestehode laget av Madalenkulturen
Utbredelse av Magdalenkulturen sett fra et sørlig utgangspunkt.
Havstrømmer
Isens utbredelse for 22 000 år siden.
Istidene
Clark 17 og 16. ka BP.
Clark 15 og 18. ka BP.
Doggerland og havnivå for
16 000 f.Kr. under Magdalenkulturen.
Pilspisser av bein og takker av hjortegevir funnet i Nordsjøen utenfor kysten av Nederland vitner om et liv som for lengst er forsvunnet sammen med Doggerland.
Bromme og Lyngby spisser fra Doggerland.
Norskerenna for 12 000 år siden.
En av de eldste registrerte boplassene på Østlandet i Norge for 12 000 årsiden er fra paleolittikum og lå ved strandkanten inne i en stor fjord nedenfor den gamle Kongeveien ved Dunserud på Fiskum i Øvre Eiker i Buskerud.
Vestfolds eldste registrerte boplasser er fra Sky-Paulerområdet ved E-18 i Larvik.
Paulser 1  lå i tilknytning til stranden 126 meter høyere enn dagens havnivå og er angitt å være 11 800 - 11 700 år gamle.
Vestfolds eldste registrerte boplasser er fra Sky-Paulerområdet ved E-18 i Larvik, Pauler 2  lå i tilknytning til stranden 121 meter høyere enn dagens havnivå og er angitt å være 11 800 - 11 700 år gamle.
Paulser 1, 2 og 3  lå i tilknytning til stranden 120 meter høyere enn dagens havnivå og er angitt å være 11 800 - 11 700 år gamle.
Båtene må ha vært av skinn, da byggematerialet til uthulte stammebåter ikke den gang vokste i området.
Kart over søndre del av Vestfoldkysten i Paleolitikum for
10 000 år siden
Er du opptatt av hvor de første innvandrerne kom fra finner du mye interessant bakgrunnsstoff på Catshamans essäer om forntiden – www.catshamans.se
Website Builder drives av  Vistaprint