Vestfold og verdensarven - FRED PÅ OG MED MODER JORD - KARBONBALANSEFra Facebook

Synd at Solstadprosjektet lykkes i sin kamp for å fjerne ankeret og et av de maritime minnene i byen på den plass som skulle vært Krigsseilernes plass i Krigsseilerbyen Sandefjord. Solstadprosjektet føyer seg i denne sammenheng inn i en lang og uverdig tradisjon i det norske samfunnet. Gratulerer!

Jørund Holst-Hansen Det bør vel være plass til både maritime og litterære interesser i denne byen, eller Lik dette · Svar · 4 ·

Jan Evensen Har ikke krigseilerne sitt eget monument utenfor Sandefjord kirke? Lik dette · Svar · 1 · · Redigert

Knut Vidar Paulse nJan Evensen ankeret har Solstadprosjektet fått fjernet foran det gamle Sjøfartsmuseet på det som skulle vært Krigsseilernes plass. Det tjener dem til liten ære og føyer seg inn i en lang tradisjon rettet mot krigsseilerne i det norske samfunn. Jeg har ennå til gode å se noen fra Solstadprosjektet ved markeringen 8. mai foran krigsseilermonumentet foran Sandefjord kirke og talene ved minnetavlene i våpenrommet i Sandefjord kirke og Sandar kirke. Solstadprosjektet mangler totalt finfølelse i forhold til byens maritime historie og krigsseilernes bidrag til byens historie og den frihet vi alle nyter godt av. Det er grunn til å gratulere uvettet, og jeg avslutter med ordene til Aage Andersen gjengitt i Sandefjords Blad 9. september 2016: Historien om denne plassen er ikke over ennå. Sjå meirLik dette · Svar ·

Knut Vidar Paulsen  Jørund Holst-Hansen ja det bør være plass til maritime symboler. Biblioteket med "Litteraturhus" i varetar på en utmerket måte litteraturen. I nord-øst har Landstad fått sitt kryss og i krysset Landstadsgate/Museumsgaten kunne Dag Solstad fått sitt kryss med instalasjonen i denne rundkjøringa. Det registreres at Solstadprosjektet benytter politikeren Thomas Mørk Bjørvik til å stadfeste fjerningen av ankeret fra det som skal bli Krigsseilernes plass og føyer seg inn i tradisjonen med å redusere byens maritime uttrykk etter at de samme politikerne for noen år siden la ned Sjøfartsmuseet og Bymuseet. Jeg registrerer at Elin Feen og Anne Gro Svendsen og to andre liker din kommentar, og formodentlig denne utviklingen?

Jørund Holst-Hansen Jeg aner ikke hvilke motiver du har for det kjøret du legger opp til her, Knut Vidar Paulsen. Du liker tydeligvis ikke at den lille byen vår hedrer en internasjonalt anerkjent forfatter, født og oppvokst i Sandefjord. Når du ser dette som nærmest et angrep på våre venner krigsseilerne og andre sjøfolk, er du dessverre helt ute av kurs. Jeg kan ikke se at det er mulig å føre noen videre diskusjon med deg om denne saken. Lik dette · Svar ·

Jørund Holst Hansen. Jeg vet ikke hvilke motiver du hadde da du på Sandar Historielag årsmøte stemte i mot å gi plassen foran det gamle Sjøfartsmuseet navnet Krigsseilernes plass eller hvilket motiv du eller Solstadprosjektet har for å fjerne ankeret foran det gamle Sjøfartsmuseet. Du og prosjektet får finne en annen plass for å hedre en forfatter som ikke vil vike til fordel for å gi Krigsseilernes en plass i Krigsseilerbyen Sandefjord. Du har helt rett i at det ikke er noen grunn til å diskutere videre med meg. Jeg har foreslått et alternativ og bedre egnet sted for Installasjonen. Men det står dere selvsagt fritt å foreslå et annet sted. Du skrivet om våre venner krigsseilerne, men det er bare en talemåte, da jeg ikke så at du fulgte i krigsseiler Aksel Remøe's begravelse. For informasjon om hva krigsseilerne betydde så gå inn på
Det er aldri for sent å snu når en vurderer en sak feil Jørund.

Aage Andersen Da navn-debatten pågikk våren 2011(altså: Dag Solstads plass), skreiv Knut Vidar Paulsen passe flåsete på min facebook-side: 20.mai/-Hva med Aage Andersens plass?/ og 23.mai/-Sandefjord er i endring etter 17.taleren i år./ Det var da toget gikk mht navn på plassen, Knut Vidar. Det var dine bidrag. Hvor var ditt krigsseilerfokus da? Her og nå handler det om "Veiviseren". Sjøfartsmuséet ble nedlagt for 5-6 år siden. Da det ble opprettet i 1954, handlet det ikke om krigsseilere. Og ankeret på plassen var mer rust enn metall da annen verdenskrig brøt ut. Her blander du ting som ikke henger sammen. At maritime minnesmerker forsvinner, kan vi alle beklage. Men et merke etter krigsseilerne kan i dag stå flere andre steder i Sandefjord - og med større relevans enn på DSplass. F.eks nær havna. Ellers står du selvfølgelig fritt til å kjempe for å mene hva du vil - og det gjør du jo til gangs.
Lik dette · Svar · 3 ·

Knut Vidar Paulsen Solstadprosjektet foreslo ikke Aage Andersens plass. Det var egentlig underlig, da du i ditt miljø har mange medspillere som har forringet byens maritime uttrykk ved å ha fått fjernet ankret foran det gamle Sjøfartsmuseet, som ble nedlagt i 2002 og ikke for 5-6 år siden som du skriver. Denne plassen skal i framtiden hete Krigsseilernes plass og ankeret skal føres tilbake. Installasjonen kan plasseres på en ny Solstad Plass i midten av rundkjøringa mellom Museumsgata og Landstadsgate, sør for Landsstads plass og nord for en oppgradert Hvidts plass, hvis da ikke Solstadprosjektet har andre forslag. Du beklager at maritime minnesmerker forsvinner, men bidrar selv gjennom Solstadprosjektet til å fjerne ett. Dette henger ikke på greip Aage Andersen, og viser en ufølsomhet overfor byens maritime tradisjoner og Krigsseilerne. Du skriver at det handler om "Veiviseren". Jeg går ut fra at du mener Installasjonen, og det er jo nettop det som er poenget. Den skal flyttes eller overføres til Vestfoldsmuseenes lager på Pindsle, hvis Solstadprosjektet ikke kan finne et annet sted for Installasjonen. Du skriver Aage at våren 2011 gikk toget for navnet på plassen foran det gamle Sjøfartsmuseet, mens du i Sandefjord Blad fredag 9. september uttaler: Historien om denne plassen er ikke over ennå. Der har du rett Aage Andersen. Du spør meg som sønn av en krigsseiler hvor mitt krigsseiler fokus var i 2011. Hvilken rett har du til det. Du er lærer, men jeg er ikke din elev Aage Andersen og det burde du forstå. Jeg har i årene etter at jeg i 2012 flyttet tilbake til fødebyen, når jeg har hatt anledning til det deltatt i minnemarkeringene 8. mai ved Krigsseilermonumentet foran Sandefjord kirke og ved blomsternedleggelsene i våpenhusene i Sandefjord kirke og Sandar kirke. Jeg kan ikke huske å ha sett noen fra Solstad prosjektet ved disse markeringe. Det tjener dere til liten ære og forklarer deres ufølsomhet og motvilje mot å gi Krigsseilerne sin rettmessige plass foran det gamle Sjøfartsmuseet og bringe ankeret tilbake. Krigsseilerne ga Alt for Norge og den frihet vi nyter godt av i dag. Det er nå bare en krigsseiler i live i Sandefjord. Omdømmet til Solstadprosjektet ville bli styrket om dere valgte et annet sted til Installasjonen deres og lot byens siste gjenlevende krigsseiler få oppleve at Sandefjord kommune i hans levetid navngav plassen til: Krigsseilernes plass.

Aage Andersen Da fikk du siste ordet - for ikke å si orda. Ser ingen hensikt i å kjøre dette videre. Og det settes punktum for saken på min facebook-flate. Lik dette · Svar · 1 ·

Knut Vidar Paulsen Dette oppfattes som at du ikke vil bedre omdømmet til Solstadprosjektet ved å finne en ny plass til Installasjonen. Det tjener deg og Dag Solstad til liten ære at dere ikke vil vike og medvirke til å gi Krigsseilerne sin rettmessige plass foran det gamle Sjøfartsmuseet og bringe ankeret tilbake til sin gamle plass i Kultur- og Krigsseilerbyen Sandefjord. Du utaler i Sandefjord Blad fredag 9. september : Historien om denne plassen er ikke over ennå. Det er den ikke. Jeg forstår etter dine sleivete bemerkninger på facebook at du nå setter punkttum for saken på din facebook-flate. Til din og forfatter Dag Solstads orientering gjør jeg oppmerksom på at ordvekslingen er lagt ut på hjemmesiden Vestfold og Verdensarven www.leidin.info . Lykke til med å finne en ny plass til Installasjonen og sikre en trygg retrett fra forsøket på å kolonisere og skjende Krigsseilernes plass foran den gamle Sjøfartsmuseet. Jeg går ut fra at Dag Solstad som er en formuende forfatter bekoster fjerningen av Installasjonen og tilbakeføringen av ankeret foran Sjøfartsmuseet, og tilbakebetaler kommunen de 60 000 kronene som den så langt har lagt ut. Nekter Dag Solstad det, skal Solstadprosjektet finansiere dette for å bedre sitt omdømme og ikke overlate regninga til byens Skattebetalere. Takk for ordskiftet Aage Andersen. Det har vært lærerikt for meg og forhåpentligvis også for deg.

Aage Andersen EPILOG: Og jeg som trodde det bare var en myte; Historien om mannen som kom ned fra fjellet med to steintavler - for med dem i hendene å overstyre andre mennesker sine forestillinger og handlinger. Og så skjer det igjen - i vår tid! - Og i vår by? Forbløffende!!!

Lik dette · Svar · 2 ·

Bjørn Andersen Som du også vet Aage har historien en tendens til alltid å gjenta seg to ganger: Først som tragedie og andre gang som parodi! Lykke til med videreutviklingen av Dag Solstads plass. Nå for tiden er det også min arbeidsplass, så jeg har all interesse av det. Ankeret var fint, men jeg har allerede blitt fortrolig med Veiviseren. Deler dog et siste minne om ankeret, pyntet - ikke akkurat med krigsseilere, men med det forfatteren selv i krigstrilogien vel betegnet som "utrolige kropper" ...... eller det resten av oss gjerne omtaler som kvinner. Her representert ved Randi & The Jailbirds. Kjør på!Lik dette · Svar · 3 ·
Skriv eit svar...

Knut Vidar Paulsen Takk for de anerkjendende ordene Aage Andersen. Det varmer meg som har gått syv år på Søndagsskolen på Haukerød skole og er oppvokst på Lasken i likhet med deg. Det er imidlertid ikke forbløffende men en realitet:  Se www.leidin.info, www.norfm.orgogwww.fredsfond.info. Dine og Solstadprosjektets forestilliger er ikke mine, og jeg kom ikke fra fjellet tilbake til fødebyen, men fra Oslo. Dette til din orientering, Solstadprosjektet krenker Krigsseilerne ved å ikke finne plass til Installasjonen et annet sted i Sandefjord. Men som tidligere sagt Aage Andersen. Jeg er ikke din elev. Saken er meget enkel du og Sigurd Ohrem klarete ikke å fjerne ankeret den 6. april, da dere prøvde det som det framgår av Sandefjord Blad 7. april. Men nå må nok Solstadprosjektet klare å flytte Installajonen for egen maskin, og bekoste tilbake føringen av ankeret, hvis dere da ikke får midler fra en velstående forfatter ved navn Dag Solstad. Med den stilen Solstadprosjektet og Dag Solstad legger opp til nå er det ikke sikkert at Installasjonen blir gjenoppsatt noe sted i byen, men at Solstadprosjektet får nøye seg med en plankett i portrommet Dag Solstad bodde under sin oppvekst, som en følge av at Aage Andersen i sin opphøydhet og glede over å ha fått makt kun vil tilgodese krigsseilerne med et merke.

Website Builder drives av  Vistaprint