Vestfold og verdensarven - FRED - KARBONBALANSE og KLIMA -  FORTELLINGER og HISTORIE
Siden er under utforming. Informasjon kommer.
 
Bomerker, runer og segl
 
 
 
Bomerker fra Sandefjord.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Runestein funnet på Belgau i Sandefjord.
 
 
Runesteinen fra Elgesem i Sandefjord
 
Av Knut Vidar Paulsen
 
«I Fønikia og i Palestina ned til de senere profeters tid (600-tallet f.Kr.) var fruktbarhetskulten vanligvis knyttet til hauger/høyder: Den oppreiste steinen og trestolpen på kulthaugen/-høyden var, som symboler for den mannlige og kvinnelige guddommen, de ytre synlige garantier for de skapende krefters nærvær.
 
I Det gamle testamente omtales dette i klare ordelag (f.eks. 1. Kongebok 14:23 og 2. Kongebok 17:10), og en rekke hauger og høyder i Palestina har vært hellige steder til dags dato.
 
To kjente norske steiner med semittisk runeinnskrift (og minoisk-kretiske hieroglyfer) som er funnet eller opprinnelig trolig har hatt sin plass på eller i en haug, er Kjølvik-steinen fra Strand i Ryfylke (G. Høst, Runer, 1976, s. 80f) og Stenstad-steinen fra gården Stenstad i Gjerpen (G. Høst, ibid., s. 95f.). I sistnevnte tilfelle lå steinen oppe i haugen et stykke over et gravkammer. Foruten et forgylt sølvsmykke, kunstige perler, en fingerring av gull, osv. (opprinnelige fruktbarhetskultiske symboler) inneholdt gravkammeret en korsformet bronsenål i form av et minoi-kretisk likearmet kors(!).», skriver Kjell Aartun i boka: Runer i kulturhistorisk sammenheng. 1994.
 
Slike hellige steder var og er det fortsatt mange av. Elgesem-steinen og skipssteinsettingen (som arkeologene kaller det) troner i Sandefjord oppe på Raet i Vestfold. Raet er en om lag 7 mil lang og fruktbar morene høyde etter siste istid. Ved foten langs de tidligere havslinjene finner vi  mange åser med bronsealderrøyser. I de små dalgangene på Det ytre Ra ligger helleristningsfeltene med groper og skip i Vestfold.
 
Elgesem-steinen er funnet i en gravhaug på Elgesem gård (Vestfold) (G. Høst, ibid., s. 101f.). Runeskriften består av 3 runer: a-l-u (<*’allu (’LL)), som betyr: den tykke/velnærte/som ofte besøker kvinner. Elgesem-steinen har en eikenøttform. Eikenøtten er, liksom egget og konglen, bærer av livskraften og et utbredt kultisk-religiøst symbol i den gamle Orienten.
 
I Kulturminner utgitt av Sandar historielag høsten 1980 skriver lokalhistoriker Vilhelm Møller: «Antikvar Nicolay Nicolaysen (1817-1911)… foretok en del undersøkelser på Elgesem i 1870. … Det mest interessante funn gjorde Nicolaysen i en gravhaug, da han rett under torven fant en helle av grov granitt med runeinnskriften alu, rimeligvis en magisk formel, og kanskje identisk med første del i navnet Elgesem. Tydingen av alu skal være «en fredet, hellig plass».» Møller oppgir ingen kilde for tydningen og den må derfor være hans egen.
 
Elgesem – oldnorsk, Ølgesin, hvor det siste ledd er vin som betyr «natureng,beite», jfr. Gotisk Winja «beitemark». Oluf Rygh: Norske Gaardnavne
 
Dr. Philos statsstipendiat Kjell Aartun får avslutte disse synspunktene knyttet til Elgesem-steinen med følgende ord: «I samsvar med runeinnskriftens pregnante innhold har Elgesem-steinen som er en klart tilsiktet kultgjenstand, eikenøttform(!). I likhet med egget og kongelen var også eikenøtten i den gamle Orienten et utbredt kultisk-religiøst symbol. Det henger sammen med at den som egget og kongelen er bærer av livskraften. I bl.a. Urgarit (en fortidsby nord i Syria, red. merknad) var eikenøtten tilegnet fruktbarhetsguden Dgn (Dagan) og i orientalsk bronsealder ble (den groende) eikenøtten brukt på kultplassen i Gezer (Palestina) som symbol på livet og livskreftene. I østsemittisk språk (akkadisk) ble eikenøtt-begrepet på denne måten likefram identisk med livsbegrepet. En naturlig følge av dette ble at eika i den gamle Orienten og trolig som følge av orientalsk-semittisk innvandring også i det gamle Europa – er betraktet som et hellig tre».
 
Segl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segl fra Sandefjord
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segl fra Sandefjord
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segl fra Sandefjord
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segl fra Sandefjord
 
Website Builder drives av  Vistaprint