Vestfold og verdensarven - FRED - KARBONBALANSE og KLIMA -  FORTELLINGER og HISTORIE
Betraktninger

Av Bengt Hemtun

jag är jag
 
såg nyligen på TV en finsk ung sametjej som är artist/humorist. Hon sa ”jag är jag” och  inte nån ”Perkelen samelainenn". Hon reser runt med en likasinnad tjej och har en föreställing som driver med finnar och Finland ... En norsk same som deltagit i en tidig film om och med samer berättade att han inte vågar ta på sig samedräkten och gå ut för då skulle han snart få stryk. Det tar väl ytterligare 1000 år innan Nordens samer behandlas som männuskor. 
 
min tes är att samerna haft kontakt med Södern för 5000 år sen  samtidigt som Skåne och  Sameland ristar processionsyxor på hällar. Horusklubban levde åtminstone 300 år i Egypten och även i Mellanöstern. Katolska kyrkan började tämja Saneland på 1640-talet och ville inte respektera samernas egna världordning skriven på trummor. Egentligen var det inte stor skillnad på kyrkans ordning ursprungen från sanma rot. 
 
”Den som ha vapnen har Rätten att bestämma”. Får väl nämna att samernas och skåningarnas DNA har likadana drag i delar och att Göta Älvdal har lite gemensamt med Nilens flodmyning. I strid med arkeologerna vill jag datera bronsålderns børjan till nærmare 3000 BC. Det ær importen av stora processionsyxor till Skåne och de finns inristade på hæll. De finns æven i samernas långskaftade  yxor i hællristning. Modellen finns i minoisk lultur och symboliserar solårets delning. På de trolska sametrummorna ser man ochså dett solår som præsterna sa var djævulens verk. Det var inte frågan om vem hade rætt utan vem som sa vad.   

Det är uppenbart att framtidens metoder och forskare får omvärdera kulturens ursprung. Min mormor var ”björnbrud” och är avbbildad på guldhornen från Gallehus Sydjylland. I min livstid har ingtelligentsian alltid varit lite finare. Historieskrivning och arkeologi har achså påverkats så att man helst intresserats sig fö förmodad finkultur exempelvis att Time Team helst ville gräva ut romerska mosaiker det tog lång tid innan man intresserade sig för det skotska och keltiska arvet.  
 
Här på Dal sades det alldrig ha funnits megaliter ”stor sten” i monument. Till slut fann man vad kallas ”liggande höna” och vid Ishavet liknar de ripor. I det karga landskapet har ma av de forna lösa blocken ock stenarna skapat en viss ordning. Vi lär aldrig få veta om dessa människor utanför finkulturen... kanskr det var kvinnor? Det är føreteelser som inte får uppmärksamhet bland fin-arkeologer. Läste att danska arkeokoger inte anser att jättestuer är världsarv??? begripligt eftersom de ær från jættarnas jättarnas tidsålder och inte från ITepoken.
 
Redan sumererna lärde oss att børja med ”førsta gången": Vi måste veta alla steg i processen från stenriporna vid Ishavet øver de jættelika stenblocken  vid sjøn Sommen och stenblocken i Stonehenge och och Västsjällands Avebury. Det är allt världsarv och en førutsättning før mera spektakulära sena kulturlämningar. Vi kan inte som biskop Absalon vælta allt  hedent eller som dansken børja historian med sista icke døpta kungen. äissa engelska arkeolopger hatr svårt med det fornkeltiska och att nordbor skapade ordning hos britterna


Website Builder drives av  Vistaprint