Vestfold og verdensarven - FRED PÅ OG MED MODER JORD - KARBONBALANSE
Siden er under utforming. Informasjon kommer
 
Båter og skip i berg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det store skipet på Haugen i Sandefjord.
 
 
 
 
 
 
 
Det store skipet fotografert forfra.
 
 
 
Helleristning på Preståsen ved Sandefjord. Etter tegning i Sandefjords blad 11. juni 1926 ble ovennevnte år oppdaget av en gutt, Arne Larsen, Bjergaten 44 Sandefjord.
 
Ristningen framstiller et skip, hvis lengde fra stavn til stavn er 35 cm. Forsvavnens høyde er  er 13 cm og akterstavnens høyde ca. 8 cm. "Mannskapsstrekene" er er 5-6 cm høye og står 3 cm fra hverandre. Helleristningen er innhugd i en jevn bergflate og ligger omtrent i retning av Rådhusgatens forlengelse, mellom 30 og 40 m overfor veien som fører opp til Preståsen.
 
Hentet fra Arkeologiske Landskapsundersøkelser i Norge II. Vestfold Oltidsminner utgitt ved A.W. Brøgger. Oslo 1943. Universitetets Oldsamling. (Bearbeidet av Sigurd Grieg).
 
 
 
 
 
 
 
Website Builder drives av  Vistaprint