Vestfold og verdensarven - FRED - KARBONBALANSE og KLIMA -  FORTELLINGER og HISTORIE
 
Per Haavaldsen til minne
 
Av Knut Vidar Paulsen
 
Arkeolog Per Haavaldsen født i Sandefjord, døde 63 år gammel den 31. oktober 2010 på Stavanger Universitetssykehus. Vi som var hans venner har med sorg mottatt budskapet om hans bortgang.
 
Per Haavaldsen vokste opp i Gokstadveien ikke langt fra Baker Hansen. Arkeologi og historie vekket tidlig hans interesse. Han ble åtte år gammel medlem av Norsk Arkeologisk Selskap og rapporterte tretten år gammel i 1960 inn bergkunstlokalitetene: 49466 Marum nordre og 39838 Sørby.  To år senere i 1962, da Per var 15 år samarbeidet han med Bohusläns Hällristningsforskningsarkiv i Tanum kommun i Bohuslän. Før Per var 19 år gammel fant han åtte nye bergkunst lokaliteter i Sandefjord. Rapportene kan vi lese i Riksantikvarens database Askeladden.
 
Fotavtrykkene fra Per Haavaldsens innsats i  – arkeologien – står etter at han er gått bort og vil leve videre gjennom bidragene til Sandar Historielags: Sandefjords minner og Vestfold historielags: Vestfoldminne og i de arkeologiske tidsskriftene: Nicolay og Fra Haug ok Hauδni
 
Vi som var hans venner håpet at Per som utdannet arkeolog fikk jobb i Vestfold. Slik gikk det dessverre ikke. Han ble imidlertid ansatt ved Arkeologisk museum i Stavanger i 1983, der Per senere arbeidet.
 
Han var sentral i ungdomstidens venneflokk og en markant profil i Sandefjord. Per var med i heimevernet, ble Sandefjords første politiske militærnekter og sonet ferdig militærnekter dommen i Drammen kretsfengsel. Noen vurderte han nok som en ugrasplante som ikke burde ha noen plass i Vestfold. Per var en særegen, men livskraftig plante i Vestfold Raets frodige jordsmonn på 60- og 70-tallet.
 
Vi lyser fred over Per Haavaldsens minne.
Website Builder drives av  Vistaprint