Vestfold og verdensarven - FRED - KARBONBALANSE og KLIMA -  FORTELLINGER og HISTORIE

Årshjul 2015


Sandefjord Symposiet 2015 finner sted i Sandefjord bibliotek, og på ferga Fjordline mellom Sandefjord og Strømstad.

Nordmarken Symposiet 2015 finner sted med sekretariat i Visthuset bibliotek och arkiv på  i Äppelgården Luggerud innenfor den demilitariserte sonen mellom Norge og Sverige fra 1905.

Utgivelse av 4. nummer av budstikka VENNSKAP og årsskriftet Vintersolverv, samt oppdateringer på:  www.fredsfond.info, www.leidin.info og www.norfm.org

Prioriteringer i 2015:

En atomvåpenfri nordlig og sørlig halvkule- Markeringer for 70 års jubileet for frigjøringen fra fascismen i 1945.
Fred og avskaffelse av fattigdom — Nullutslipp, Klimabalanse og Harmoni

27. januar kl. 9.00 
Flaggheis Markering av Den internasjonale Holocaustdagen
6. februar kl. 9.00                 
Flaggheis Markering av Samefolkets dag
8. mars kl. 9.00                         
Flaggheis Markering av Kvinnedagen
9. april kl. 9.00                              
Flaggheis for folkesuverenitet
30. april kl. 9.00                         
Flaggheis Markering av Færøyenes flaggdag
1.mai      kl. 9.00                         
Flaggheis                                                         
8. mai kl. 8.00
Flaggheis Markering av Frigjøringsdagen
8. ― 9. mai Sandefjord Symposiet 2015
17. mai kl. 7.00                                                        
Flaggheis
5. juni kl. 9.00                             
Flaggheis Markering av Danmarks grunnlovsdag
6. juni kl. 9.00                              
 Flaggheis Markering av Sveriges nasjonaldag
7. juni kl. 9.00                             
Flaggheis Markering av Unionsoppløsningen i 1905
9. juni kl. 9.00                    
Flaggheis Markering av Ålands selvstendighetsdag 9. juni
17. juni kl. 9.00                                                        
Flaggheis Markering av Islands nasjonaldag som er uavhengighetsdagen 17. juni 1944
21. juni kl. 9.00                          
Flaggheis Markering av Grønlands nasjonaldag (årets lengste dag)              
kl. 21.00 Sommersolverv – bål og feiring
23. juni kl. 20.00                        
Sankt Hans: Bål og feiring
29. juli kl. 9.00                                                         
Flaggheis Markering av Færøyenes nasjonaldag (Olavsøka)
31. juli ― 2. august Hardangerakademiets Sommersymposium i Jondal
1. ― 6. august Nordisk folkeriksdag på Vega
14. august Rådsmøte i Nordahl Grieg Fredsfond
15. – 16. august Nordmarken Symposiet 2015
21. September                                                        
Flaggheis Markering av høstjevndøgn                                   
24. oktober kl. 9.00                  
Flaggheis Markering av FN-dagen
22. november kl. 18.00          
Julegille på Äppelgården Luggerud
28. november kl. 18.00          
Julegille for Sjøfolkets føderasjon.
6. desember kl. 9.00              
Flaggheis Markering av Finlands nasjonaldag
21. desember kl. 9.00             
Flaggheis Markering av Vintersolverv
Website Builder drives av  Vistaprint