Vestfold og verdensarven - MARKIR og SKIPREIER for FRED PÅ OG MED MODER JORD - KLIMABALANSE

Miljøskipet Gaia ‒ en replika av Gokstadskipet ‒ på vei inn Sande-fjordsfjorden i pinsen 1993 etter å ha deltatt på Miljøkonferansen i Rio de Janeiro i 1992.

Vestfold og Verdensarven

Beste leser.
Vil du bli medlem?

Medlemskap i Vestfold og Verdensarven
koster kr. 200,- i året. Da får du tilsendt den elektroniske budstikka: LEIDIN årsskriftet Vintersolverv, og tilbud om rimelig overnatting på Äppelgården Luggerud i Bäckevarv, Holmedal socken innenfor den demilitariserte sonen mellom Norge og Sverige fra 1905, Årjäng kommun i Värmland.

Der kan du møte frender innen Nordmarken Verdensarv, se Äppelgården Luggerud www.norfm.org 

Nordmarken Symposiet 2018 arrangeres i Forsamlings-hemmet i Holmedal, se venstre kolonne.

På Nagasakidagen 9. august ankommer deltakerne i Sykkelrittet FRED og KLIMA. Fredsrittet starter i Sandefjord på Hiroshimadagen den 6. august, se venstre kolonne.
 
Gave. Vi er takknemlige for gaver, stor eller liten. Gi så mye som du kjenner Vestfold og Verdensarven er verd.

 
Medlemskap i Vestfold og Verdensarven kr.200,-. Kontonummer:  1645 04 80413

 Gave til: Nordahl Grieg Fredsfond
    ……
Oppgi - e-postadresse:_________________________________
                                                                                          
Vestfold og Verdensarven og Numedal Skipreie av Selvstendighetspartiet
c/o Stiftelsen Natur og Kultur
                                                                                       Tidemands gate 4,
                                                                                              NO-3211 Sandefjord
                                                                                                1645 04 80413

Website Builder drives av  Vistaprint