Vestfold og verdensarven - FRED  ÅPENHET  SAMHOLD  -  KLIMABALANSE  NEDRUSTNING  ANSVAR

Miljøskipet Gaia ‒ en replika av Gokstadskipet ‒ på vei inn Sande-fjordsfjorden i pinsen 1993 etter å ha deltatt på Miljøkonferansen i Rio de Janeiro i 1992.

Vestfold og Verdensarven
 
Beste leser.
Vil du bli medlem?

Medlemskap i Vestfold og Verdensarven
koster kr. 200,- i året. Du får da tilsendt den elektroniske budstikka: LEIDIN årsskriftet Vintersolverv, får tilgang til Äppelgården Luggerud i Bäckevarv, Holmedal socken innenfor den demilitariserte sonen mellom Norge og Sverige fra 1905, Årjäng kommun i Värmland og Nordmarken Verdensarv, se Äppelgården Luggerudwww.norfm.org 

Nordmarken Symposiet 2018 arrangeres i Forsamlings-hemmet i Holmedal.

På Nagasakidagen 9. august ankommer deltakerne i Bike for Peace. Fredsrittet starter i Sandefjord på Hiroshimadagen den 6. august, se venstre kolonne.
 
Gave. Vi er takknemlige for gaver, stor eller liten. Gi så mye som du kjenner at vårt Opplysningsarbeid om Vestfold og Verdensarven er verd.

 
Medlemskap i Vestfold og Verdensarven kr.200,- .Kontonummer:  1645 04 80413

 Gave til: Nordahl Grieg Fredsfond
    ……
Oppgi - e-postadresse:_________________________________
                                                                                          
Vestfold og Verdensarven
c/o Stiftelsen Natur og Kultur
                                                                                       Tidemands gate 4,
                                                                                               NO-3211 Sandefjord
                                                                                                  1645 04 80413

Website Builder drives av  Vistaprint