Vestfold og verdensarven - FRED  NEDRUSTNING, KLIMABALANSE, HISTORIE i DELE / GAVEØKONOMIEN

Utkast til program:

Fred ‒  Nedrustning ‒ Klimabalanse

6. August‒ HIROSHIMADAGEN ‒ Sandefjord Bibliotek kl. 10.30 – 12.00
10.30 Velkommen til Kultur-, sykkel, fred og krigsseilerbyen
           Sandefjord ved Bjørn Ole Gleditsch, Ordfører (Høyre).
11.00 Fred, atomnedrustning og klimabalanse ved Erna Solberg,
        Statsminister
11.30 Om sykkelrittene ved Tore Nærland, Bike for Peace

11.55 Åpning av sykkelrittet til Nordmarken Symposiet 2018
        ved Bjørn Ole Gleditsch, Ordfører.
12.10 Blomsternedleggelse ved Krigsseilermonumentet foran
        Sandefjord kirke
 

TIRSDAG den 7. august ‒ Horten Bibliotek kl. 11.00 – 12.00
11.00 Velkommen til Moss ved Hanne Kristin Tollerud (ArbeiderpartietI).
11.30 Om sykkelrittene ved Tore Nærland, Bike for Peace
11.55 Lykke til med sykkelrittet til Nordmarken Symposiet 2018
        ved Hanne Kristin Tollerud, Ordfører.
 
ONSDAG den 8. august ‒ Askim Bibliotek kl. 11.30 – 12.00
11.00 Velkommen til Askim ved Thor Hals, Ordfører (Høyre).
11.30 Om sykkelrittene ved Tore Nærland, Bike for Peace
11.55 Lykke til med sykkelrittet til Nordmarken Symposiet 2018 ved Thor Hals, Ordfører.

Nordmarken Symposiet 2018

Församlingshemmet, Holmedal i Årjäng kommun, Värmland 9. til 11. august

Til Nordmarken Symposiet 2018 er det invitert representanter for Sametingene, selvstyremyndighetene på Færøyene, Grønland og Åland, samt ambassadør fra: Island, Danmark, Tyskland, Canada, USA, Russland, Storbritannia, Frankrike, Kina, Kasakhstan, Vietnam og Indonesia.

Fred ‒  Nedrustning ‒ Klimabalanse

TORSDAG 9. AUGUST KL. 9.30 – 9.45 ‒ Församlingshemmet i Holmedal.

9.30 Flaggheis for atombombeofrene i Nagasaki. Tale ved Tore
       Nærland, Bike for Peace.

FREDAG 9. AUGUST KL. 10.00 – 15.00 — Forsamlingshemmet i Holmedal

10.00 Om Symposiet ved Knut Vidar Paulsen, leder av Äppelgården
        Luggerud
10.05 Åpning av Nordmarken Symposiet 2018
        ved Kommunstyrelsens ordförande Daniel Schützer    
        (Sosialdemokratene)
10.15 Den internasjonale situasjonen, naboskap, Norden, Arktis
          og Europa ved Sverre Lodgaard, seniorforsker ved Norsk
        Utenrikspolitisk Institutt og leder av Oslosenteret for fred og
        menneskerettigheter.
11.15 Ordskifte
11.45 Lunch
12.30 Kazakhstan og Den sentralasiatiske atomvåpenfrie sonen
         ved Kairat Abusseitov, ambassadør fra Kazakhstan i Norge
13.00 Ordskifte
13.15 Norge, Norden, tillitsskapende tiltak og omverden ved Ine
        Eriksen Søreide, Utenriksminister i Norge
13.45 Ordskifte
14.00 Det autonoma Åland mitt i Östersjön - vikten av att få
          internationellt stöd för neutraliseringen om förtroendet
          skall kunna bevaras ved Elisabeth Nauclér, tidligere
        riksdagsledamot Finlands riksdag. Ålands representant
14.45 Ordskifte
14.45 Slutt for dagen i Församlingshjemmet
 
16.30 Blomsternedleggelse for Nagasaki-ofrene ved minnesteinen for
        100 årsmarkeringen av den fredelige unionsoppløsningen mellom
        Norge og Sverige i 1905.
17.00 Middag for foredragsholderne og inviterte gjester.
18.00 Allsang og kulturprogram ved Birgitte Grimstad og Odd Georg
        Murud.

FREDAG 10. AUGUST: KL. 10.00 - 14.30 — Forsamlingshemmet i Holmedal

10.00 Velkommen
10.05 Forbudet mot atomvåpen fortjener norsk, nordisk og all-
          arktisk støtte ved Olav Fykse Tveit, generalsekretær i
        Kirkenes Verdensråd
10.35 Ordskifte
10.45 Nordens internasjonale rolle ved Dagfinn Høybråten,
        generalsekretær for Nordisk råd
11.15 Ordskifte
11.30 Lunch
12.15 Europarådet, menneskerettigheter og autonomi i Europa
         ved Thorbjørn Jagland, generalsekretær for Europarådet.
12.45 Ordskifte. 
13.00 Slutt for dagen i Forsamlingshemmet.

13.15 Bad i Holmedalssjøen.
 
14.00 Samtalene fortsetter på Äppelgården i Bäckevarv.
16.00 Middag for gjestene.
18.00 Underholdning og allsang ledet av Odd Georg Murud.
 
LØRDAG 11. AUGUST: KL. 10.00 - 13.00 — Forsamlingshemmet i Holmedal

10.00 Velkommen
10.05 Rapporten: «Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic»
        ved Lars-Otto Reiersen, daglig leder I Arctic Monitoring and
         Assessment Programme
10.35 Ordskifte
10.45 Klimamål, nullutslipp og klimabalanse ved Vidar Helgesen,
        Klima- og miljøminister i Norge.
11.15 Ordskifte
11.25 Kaffe
11.40 Atomnedrustning og klimabalanse i Arktis og på Den
          nordlige halvkule ved Stefan Löfven, Statsminister
12.25 Ordskifte. 
13.00 Avslutning ved Knut Vidar Paulsen, Stiftelsen Natur og Kultur.

13.30 Lunsj på Äppelgården Luggerud i Bäckevarv.

16.30 Middag for foredragsholdere og gjester.
18.00 Knut Vidar Paulsen kåserer over: Mitt liv ogengasjement.
        Allsang og kulturprogram ved Birgitte Grimstad og Odd Georg
        Murud.
 
SØNDAG 12. AUGUST: KL. 09.00 - 15.00 — Äppelgården Luggerud, Bäckevarv

Fordypingsdag:

Ålands demilitariserte status, lokal forankring og betydning for verdenssamfunnet ved Elisabeth Nauclér, jurist og tidligere riksdagsledamot, Finlands riksdag. Ålands representant.
 
*
Församlingshemmet i Holmedal og Äppelgården Luggerud i Bäckevarv, Årjäng kommun ligger innenfor Den demilitariserte sonen mellom Norge og Sverige fra 1905.

SYMPOSIET og FORDYPINGSDAGEN er åpent for alle. Gaver til Nordahl Grieg Fredsfond kan gisi på Äppelgården eller i Forsamlingshemmet, hvor det blir servert kaffe mm.

For overnatting kontakt Äppelgården Luggerud tlf.: 0047 41 50 62 71 eller se Årjäng kommunwww.arjang.se 

OPPLYSNINGER: Knut Vidar Paulsen e-post: knutvidarpaulsen(a)gmail.com

Arrangør: Nordahl Grieg Fredsfondwww.fredsfond.info, Budstikka Vennskap, Årsskriftet Vintersolverv, Visthuset bibliotek og arkiv, Äppelgården Luggerudwww.norfm.org, Stiftelsen Natur og Kulturwww.leidin.info og Nordmarken verdsarv i samvirke med Bike for Peace www.bikeforpeace.no, Aktive Fredsreiser og Ordførere for fred.


Website Builder drives av  Vistaprint