Vestfold og verdensarven - FRED  NEDRUSTNING, KLIMABALANSE, HISTORIE i DELE / GAVEØKONOMIEN

Havørner ved Kjærringvik.

Vaktmannsminne fra Kapertiden og den engelseke blokaden under Naboleonskrigene.


Minneskrift i Fruvika ved Kjerringvik som ble avduket 6. mai 2015.

Website Builder drives av  Vistaprint