Vestfold og verdensarven - FRED - KLIMABALANSE - BASIS-/MINIMUMINNTEKT - HJEMFALL - KULTUR

Havørner ved Kjærringvik.

Vaktmannsminne fra Kapertiden og den engelseke blokaden under Naboleonskrigene.


Minneskrift i Fruvika ved Kjerringvik som ble avduket 6. mai 2015.

Website Builder drives av  Vistaprint